blog

Een groene gouden eeuw voor bouw en vastgoed

bouwbreed Premium 857

Een groene gouden eeuw voor bouw en vastgoed

Vastgoed staat niet per definitie synoniem aan innovatie en vooruitgang. Vervolgens zorgen onze gebouwen ook nog eens voor substantiële CO2-uitstoot en de mix voor negatief sentiment is geboren. Maar is dat negatieve sentiment over gebouwen wel terecht in een sector waar ieder gebouw anticipeert op haar context en de ene na de andere pop-up innovatie slaagt? Of zijn we nog steeds blind voor de ongekende kansen die de gebouwde omgeving biedt?

Het stellen van vernieuwende vragen heeft de bouw- en vastgoedsector in een versnelling op het gebied van innovatie gebracht. Een woning zonder energierekening of een gebouw als grondstoffendepot zijn enkele voorbeelden. Niet alleen aanbestedingen met vernieuwende vragen maar ook het ondernemende karakter van onze sector hebben de innovatiekracht in de sector aangewakkerd .

Innovatieve en creatieve sector

Tijdens de economische crisis heeft de bouw- en vastgoedsector zich langzaam ontpopt tot een innovatieve en creatieve sector. Nul-op-de-meter-woningen kunnen worden gezien als een pop-up innovatie die blijkt aan te slaan. Dat hiermee een nieuwe kijk is ontstaan op bouw- en vastgoed heeft de ogen geopend in de sector. Zo kunnen we nu het energieprobleem in de gebouwde omgeving zelf oplossen . Woningen hebben daarmee een wonen overstijgende functie gekregen en treden hiermee buiten hun primaire functie als huis.

Inclusief vastgoed

Deze pop-up innovatie smaakt naar meer. Ik ben van mening dat deze nieuwe perspectieven het begin zijn van totale verandering in onze sector. We gaan een eeuw van inclusief vastgoed tegemoet. Vastgoed dat de motor zal vormen van ons leefsysteem.

Gebouwen worden in de 21ste eeuw niet alleen energiecentrales of grondstoffenbanken, maar worden onderdeel van ons leefsysteem. Woningen gaan het ecologische systeem verrijken. Nieuwe mobiliteitssystemen worden geïnitieerd en vormen de bron van nieuwe ontwikkelingen bij zorgverzekeraars, politie, brandweer en daarmee ons welzijnssysteem.

Want waarom zou een woning niet zelf kunnen melden als er brand is, of dat er wordt ingebroken? Of nog mooier: kan zorgen dat de luchtkwaliteit binnen altijd beter is dan buiten? En hoe kunnen wij de buitenruimte zo vormgeven dat deze buitenruimte stimuleert om te worden gebruikt, zodat kinderen gaan buitenspelen en buren met elkaar in contact komen?

Gouden groene eeuw

Woningen gaan allang niet meer over het bieden van een dak boven het hoofd, maar over het leven. Het ecologische systeem van het leven. Iedere functie van het leven zal onderdeel worden van de ontwerp opgave.

Onze sector moet zichzelf en daarmee ook elkaar blijven uitdagen voor nieuwe pop-up innovaties zodat de sector verder kan ontwikkelen in het creëren van inclusief vastgoed. Onze sector kan bredere en strengere wetten op het gebied van leefkwaliteit en milieu makkelijk aan. We mogen onszelf best hogere doelen gaan stellen. Niet alleen de stip op de horizon zetten, maar voorbij de horizon ten aanzien van grondstoffen, ecologie, gezondheid, energie en wellicht ook mobiliteit.

Het wordt tijd dat de sector haar blinddoek afzet en de kansen gaat benutten die de gebouwde omgeving biedt. Dan gaan we de eeuw van inclusief vastgoed in: een gouden groene eeuw!Onno Dwars is commercieel directeur van Ballast Nedam Development.

Reageer op dit artikel