blog

‘Blijf van onze bermen af! Voor de mug’

bouwbreed 919

‘Blijf van onze bermen af! Voor de mug’

Soms blijft iets door je hoofd spoken. Een bestuurder is ontspannen in gesprek met een natuurbeschermer. “Gek dat ik die en die vogel zo weinig meer zie”. Waarop de ander vraagt: “Heb jij nog wel eens muggen op je voorruit?”.

Daarmee krijgt het gesprek opeens een heel andere wending: “Muggen? Nee, nu je het zegt”. Waarop de ander zegt: “Zonder insecten géén vogels”.

Al snel hebben ze het over bermen, grasland en maaien. Als bloemen en planten geen kans krijgen dan houdt het op. Ze trekken de conclusie dat menselijk handelen er de oorzaak van is, dat vogels minder te eten hebben en zich dus niet meer kunnen reproduceren.

Schaapskudden

Vervolgens wordt het ingewikkeld. Want als we afblijven van de bermen wat moeten we dan met de schaapskudden? Met de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Met de net aangeschafte robots die de bermen kaal houden? Of met de ambtenaren die het allemaal zo bedacht hebben?

Maar laten we wel zijn: iedereen is toch voor groen en duurzaam? Dus is het zaak vanaf nu af te blijven van de bermen. Insecten zullen verheugd zijn als we weer duizend bloemen laten bloeien. En vogels gaan veel mooier fluiten als ze grote gezinnen hebben.

Muggenziften

Het woord is daarmee aan bestuurders die over infra gaan. Eén pennenstreek van de nieuwe minister van infra en straks één groots gebaar van nieuwe wethouders. Zo’n bestuurlijke interventie is nodig, want beroepsgroepen (van de ingenieurs die van een ‘nette weg’ houden tot de loonwerkers die met hun machines de bermen omploegen) zullen gaan muggenziften en zich verzetten.

Lezer, spreek uw bestuurder aan. Doe het voor de mug.Lenny Vulperhorst is adviseur bij Andersson Elffers Felix Utrecht.

Reageer op dit artikel