blog

Betonakkoord nadert de ontknoping

bouwbreed Premium 799

Betonakkoord nadert de ontknoping

De vakantie is al een poosje achter de rug en bouwend Nederland is weer aan het werk. Dat is een goede zaak. Er mag gebouwd worden nu het economisch goed gaat. We mogen weer laten zien wat we kunnen. Daar worden we vrolijk van.

Ook vraagstukken die voor de vakantietijd even geparkeerd werden, komen weer terug. Bijvoorbeeld de vraag: ‘Hoe komen we tot een Betonakkoord waar de gehele betonketen zich in kan vinden, dat breed gedragen en ondertekend wordt. En met betonketen worden dan opdrachtgevers, financiers, bouwers en betonindustrie bedoeld.

Breed draagvlak

Belangrijke ambities in het Betonakkoord zijn het fors terugdringen van CO2 en meer recyclen van beton. Hier komen de verschillende partijen in de keten wel uit. In het algemeen is de tendens dat betonminnend Nederland hier ook verdere stappen in kan en wil zetten. Een goede ontwikkeling is de CSC | Beton Bewust certificering, waaraan steeds meer bedrijven zich committeren. Als de vraag gecreëerd wordt vanuit de opdrachtgevers, dan past de markt zich hierin aan en de opdrachtgevers willen dit middels MKI berekeningen stimuleren. Hiervoor is een breed draagvlak met veel meer partijen dan de 15 koplopers die in 2014 de Green Deal Beton tekenden. Een goede zaak.

Hard of zacht?

Maar wordt dit niet een te soft Betonakkoord? Zou het Betonakkoord geen harde doelstellingen die meetbaar zijn moeten bevatten en die gecontroleerd worden? Een zogenaamd “Hard Betonakkoord”? Hierin lopen de meningen uiteen en zijn ook de belangen en risico’s van diverse partijen zeer verschillend. Het is immers in de betonindustrie waar de CO2 uitstoot en de recycling voornamelijk plaatsvindt. En deze maakindustrie kijkt rond en ziet zaken die zorgen baren. Wat voorbeelden:

  • In de automobiel markt in Duitsland was vraag naar duurzame auto’s. Overheden stimuleerden dit ook financieel maar de industrie kon of wist blijkbaar (nog) niet de echte oplossingen om groener te worden. Dit leidde tot “valse” oplossingen en consumenten die zich bedrogen voelen. Mega schadeclaims zijn het gevolg. De betonindustrie wil echter geen window dressing. Nederland heeft de minste CO2 uitstoot in beton ter wereld en er is veel innovatie en investering nodig om dit fiks lager te krijgen. Geen sinecure om dit voor elkaar te krijgen.
  • Recycling van beton is een positieve ontwikkeling als de beton nu en in de toekomst schoon blijft en een kwaliteitsproduct blijft. Deze “nieuwe grondstoffen” zouden, net als andere grondstoffen, 100 procent gekeurd moeten worden om risico’s uit te sluiten. Als de markt de vraag om recycling stevig stelt, terwijl de recycling-aanbieders kwalitatief nog niet zover zijn, dan kan betonindustrie zomaar een betonresten afvalputje worden. Dat moet voorkomen worden.
  • We zien allemaal graag meer bouwactiviteit in Nederland. Krantenberichten wijzen reeds op een verhoging van CO2 als gevolg van meer economische activiteit. In Nederland extra zichtbaar na de jarenlange crisis. Het zou gek zijn als de betonindustrie dus CO2 per kuub of ton vermindert, maar gestraft wordt omdat de vraag naar producten stijgt. Dit (economisch) effect moet zichtbaar worden over de jaren heen. Lineair CO2 uitstoot per jaar berekenen is dus raar.

Haantje de voorste

In het Verenigd Koninkrijk heeft de betonindustrie/keten reeds heel breed een akkoord ondertekend. Men gaat daar niet uit van keiharde doelstellingen en eisen, maar van ambities waaraan de keten/betonindustrie zich committeert. De partijen ervaren dit niet als vrijblijvend. De publieke opinie en morele verplichting speelt immers een zware rol, ook in de media. Deze ambities gaan gepaard met zogenaamde disclaimers. Deze disclaimers zijn relevant voor de betonindustrie, zodat bedrijven niet zwaar gedupeerd worden als doelstellingen niet gehaald kunnen worden, omdat de omstandigheden dat niet toelieten. Dit kan zijn op gebied van economische ontwikkelingen, gebrek of onjuiste regelgeving, beschikbaarheid van materialen of legal aspecten. Het is een goede zaak dat we als Nederland niet alleen haantje de voorste zijn, maar ook bereid zijn om te leren van landen die ons al voorgegaan zijn.

In elk geval zal in de maand oktober de ontknoping van het Betonakkoord komen. Aan de CEO’s van betonminnend Nederland zal de definitieve versie voorgelegd worden. Aan hen de eer. Tekent u wel of niet?Ronel Dielissen-Kleinjans is algemeen Directeur Mebin.

Reageer op dit artikel