blog

De zorgzame Stad

bouwbreed 566

De zorgzame Stad

Samen leven, samen wonen, samen werken en samen oud worden. Cruciale thema’s in onze samenleving die alleen maar belangrijker zullen worden.

Daarom ben ik deelnemer van de koplopersgroep ‘Zorgzame Stad’. In de koplopersgroep, een initiatief van Collegamento/Urbancore en Actiz-Aedes, zijn gemeenten, corporaties, de zorg- en welzijnssector, vastgoedpartijen en kennisinstellingen verenigd. De diversiteit tussen de deelnemers zorgt voor inspiratie en ruimte om te leren van elkaars domeinen.

Visie en strategie

Veranderingen in behoeften van burgers en in wetgeving en financieringsvormen op het gebied van wonen en zorg, vragen om visie en strategie. Door onder meer de vergrijzing dreigt ‘later’ de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning een schaars goed te worden. Mensen moeten enerzijds meer gaan bijdragen in de zorgbehoeften van anderen in de gemeenschap. Anderzijds komt de oude situatie van burenhulp en vanzelfsprekende saamhorigheid niet terug in haar oorspronkelijke vorm. Terug naar vroeger is niet de oplossing. Professionele zorg, die aansluit bij de wensen en behoeften van verschillende (nieuwe doel-) groepen in de samenleving is een voorwaarde. Net als vernieuwing in tijden van demografische en sociaal-culturele veranderingen met de technologische en economische mogelijkheden die voorhanden zijn.

Nu voeren partijen hun taken nog uit met focus op hun eigen rol. Het realiseren van een zorgzame stad en samenleving vraagt om een wezenlijke transformatie. Om tot integrale en vraaggerichte oplossingen te komen, is het nodig om kennis te hebben van latente klantbehoeften en van elkaars werelden. Kennis vanuit verschillende sectoren moet worden gebundeld en op elkaar gaan aansluiten om cross-overs te maken om aan toekomstige klantbehoeften te kunnen voldoen.

Oneindig veel kansen

En dat is precies wat de koplopersgroep doet. Samen, met partijen die allen op hun eigen manier betrokken zijn bij het samen leven, samen wonen, samen werken en samen oud worden van mensen, kunnen we echt stappen zetten in visie en strategie, het agenderen van problematieken en advisering.

Als de vastgoedwereld in staat is naast woonbehoeften de samenlevings- en zorgbehoeften van mensen beter te leren kennen, liggen er oneindig veel kansen. Ik denk aan nieuwe woonconcepten voor senioren en communities voor verschillende doelgroepen. Zo bouwen we samen aan een werkelijk zorgzame samenleving!Yvonne van Mierlo is directeur Blauwhoed Studio bij Blauwhoed.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels