blog

Tja, zo doen we dat nu eenmaal…

bouwbreed 983

Tja, zo doen we dat nu eenmaal…

Het gaat de installatiesector voor de wind. De orderportefeuilles zijn flink gevuld en de vooruitzichten zijn prima. Alle reden om onverstoorbaar door te werken, zou je zeggen. Maar juist in een tijd van hoogconjunctuur moeten we de bakens verzetten en onze positie versterken. Niet door nóg harder te werken, maar door beter en slimmer samen te werken met projectpartners en opdrachtgevers. Die ambitie hebben we samengevat in de Marktvisie.

Bent u bij het lezen van het woord Marktvisie enthousiast opgeveerd? Zit u inmiddels op het puntje van uw stoel? Waarschijnlijk niet. Toch is de Marktvisie cruciaal voor de toekomst van de bouwkolom. Op 21 juni was de Marktvisie het thema van een congres dat Uneto-Vni in Woerden organiseerde. We gingen in discussie met onze leden én met het Rijkvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland, die ook aan het project deelnemen.

Praktijk blijkt weerbarstig

Hoe kunnen we beter samenwerken aan innovatieve en duurzame projecten waarbij alle partijen ook nog eens een gezond rendement realiseren? Die vraag stond centraal. Het congres liet weer eens zien dat we weten waar we naar toe willen, maar dat de praktijk weerbarstig blijkt. Hoge aanbestedings- en tenderkosten en lange betalingstermijnen zetten onze cashflow onder druk. Dat levert keer op keer stevige twistpunten op tussen opdrachtgevers en de diverse partijen in de bouwkolom.

Alle aanwezigen op het congres waren het erover eens dat het anders kan én moet. Dat vind ik hoopgevend, want die gezamenlijke constatering is de basis voor échte verandering. De markt is niet meer dezelfde als die van twintig jaar geleden. We willen innovatieve en duurzame projecten realiseren met een grote meerwaarde voor de eindklant. Dat kan alleen als we vanaf de ontwikkeling van de eerste ideeën met elkaar in gesprek zijn en ons inleven in elkaars belangen.

Calimero-denken is voorbij

Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid: opdrachtgevers, projectpartners, maar wij als installateurs ook. Wij moeten in staat zijn om als échte partner en adviseur met de opdrachtgever mee te denken en verder te kijken dan alleen de dag van morgen of overmorgen. Als we die ambitie hebben, pakken we onze rol als volwaardige partner. De tijd van het Calimero-denken is voorbij, onze bijdrage is bepalend voor het succes van een project. Het concept aannemer versus onderaannemer is écht niet meer van deze tijd.

De Marktvisie is een project dat gericht is op praktische veranderingen. Het mag geen praatclub worden, dat past niet bij de mentaliteit in onze branche. Als ondernemers willen we werken aan concrete verbeteringen. Hoe kunt ú meedoen aan het realiseren van de ambities in de Marktvisie?

  • Focus niet alleen op de inhoud, maar maak óók werk van de informele contacten met projectpartners en opdrachtgevers. Dat levert een basis op voor vertrouwen, meedenken met elkaar en uiteindelijk een betere samenwerking.
  • Maak het gedachtengoed van de Marktvisie onderdeel van uw bedrijfsvoering. ‘Tja, zo doen we dat nu eenmaal…’ is als argument niet meer acceptabel. Stel kritische vragen en daag de projectleiders binnen uw onderneming uit om dat óók te doen.
  • Maak heldere afspraken met uw ketenpartners over samenwerking.
  • Boekt u resultaten? Deel die met uw collega’s. Daar worden we met z’n allen beter van!

Ik daag ook ú uit om mee te denken over het verbeteren van samenwerking in de keten en een financieel gezonde sector.Doekle Terpstra is voorzitter Uneto-Vni.

Reageer op dit artikel