blog

Amsterdamwet

bouwbreed 842

Amsterdamwet

Nu verhalen de ronde doen dat Amsterdamse koopwoningen vooral in contanten worden gekocht om ze ouderwets uit te melken, beginnen ook Amsterdamse politici wakker te worden.

Tot voor kort werd de exorbitante prijsontwikkeling vooral verwelkomd als blijk van herstel. Of als bewijs dat Amsterdam weer meedeed in de internationale wedloop als aantrekkelijke metropool. Minder arme mensen, meer rijke mensen, dat is immers goed voor de stad.

Omloopsnelheid van een visafslag

Maar intussen lijkt de woningmarkt meer op een veiling van moderne kunst met de omloopsnelheid van een visafslag. Die combinatie is natuurlijk dodelijk. De sky voor prijzen kent no limit. En alleen kopers met eigen middelen kunnen ad hoc en zonder ontbindende voorwaarden direct beslissen.

Woningnood was toch voorbij?

In de vorige eeuw kocht een huisjesmelker aftandse woningen om ze voor te hoge prijzen te verhuren. Nu koopt hij de woningen op die bestemd zijn voor starters en middengroepen. En de lokale overheid staat eigenlijk met lege handen. Middelen om te interveniëren zijn er voor lokale bestuurders nauwelijks meer. De woningnood was immers voorbij, weet u nog?

Rotterdammers hebben een paar jaar geleden iets bedacht waarmee ze de samenstelling van wijken kunnen beïnvloeden. Ze maken daarbij gebruik van de ;wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’. De maatregel in Rotterdam richt zich op de instroom in de sociale huursector. Een analogie met de koopsector in Amsterdam ligt voor de hand.

Trek alle verloven in

Eerder riep ik op tot het instellen van een commissie van wijzen die de prijsontwikkeling op de Amsterdamse woningmarkt zou moeten analyseren. Om natuurlijk daarna te komen met aanbevelingen voor maatregelen. Dat station zijn we intussen gepasseerd. Tijd voor actie. Wethouder, trek alle verloven in en bedenk de komende zes weken hoe het schip gekeerd kan worden. Dan is er nog een half jaar om dat vervolgens ook echt te doen.Lenny Vulperhorst is adviseur bij Andersson Elffers Felix Utrecht.

Reageer op dit artikel