blog

Wordt aanbesteed bouwen de komende jaren duurder?

bouwbreed Premium 986

Wordt aanbesteed bouwen de komende jaren duurder?

De afgelopen maanden lees ik met regelmaat berichten over gevulde orderportefeuilles bij aannemende partijen in de utiliteitsbouw en zelfs het gebrek aan personeel om dit werk uit te voeren. Tegelijkertijd bespeur ik bij veel opdrachtgevers ook weer veel bouwplannen na jarenlang bezuinigen op huisvesting. Ook merk ik dat bouwkostenadviseurs een stijgend prijsniveau verwachten bij inschrijvingen op aanbestedingen.

Statistisch gezien lijkt de utiliteitsbouw bij aanbesteed werk een periodieke cyclus voor prijsontwikkeling te volgen met in 2008 de laatste piek en een dal rond 2013. Sinds 2013 is het prijsniveau licht stijgende maar een versnelling lijkt aanstaande. Infrastructuur en woningbouw volgen overigens andere patronen.

Van opdrachtgeversmarkt naar aannemersmarkt?

Bij de totstandkoming van een prijs voor een eenmalige dienst of werk speelt het marktprincipe een rol. Bij een vraaggerichte sector, zoals de utiliteitsbouw is, zal een schaarste (meer vraag dan aanbod) de prijs opdrijven en een tekort (meer aanbod dan vraag) zal deze doen dalen.

De schaarste zou je een ‘aannemersmarkt’ kunnen noemen en het tekort een ‘opdrachtgeversmarkt’. In de afgelopen jaren was er veelal een opdrachtgeversmarkt en hadden de meeste opdrachtgevers een goede marktpositie: meestal veel inschrijvers op een werk die scherp inschreven.

De komende jaren kan deze situatie zich voor veel opdrachtgevers keren: inschrijvers kunnen selectiever zijn bij hun inschrijving want er is meer keuze in werken en een scherpe inschrijving is niet altijd nodig want er is minder concurrentie. Overigens blijven er verschillen in typen werken, populariteit van opdrachtgevers, regio’s en grootte van opdrachten.

‘Nieuwe’ invloeden

Naast het marktprincipe zoals hierboven geschetst zijn er de laatste jaren steeds meer invloeden ontstaan op de inschrijvingen van aannemers. Bijvoorbeeld:

· Aanbestedingen gaan tegenwoordig vaak uit van ‘best value procurement’ of de ‘beste prijs/kwaliteitsverhouding’. Een inschrijver wint dan niet meer op basis van de laagste prijs zoals vroeger.

· Bouwen gebeurt steeds meer in (soms internationale) complexere verbanden. Aannemers werken steeds meer als contractor en hebben minder eigen mensen in dienst. De beschikbaarheid aan capaciteit is meer een inkoopvraagstuk geworden dan verdeling van werk binnen het bedrijf.

· Door toepassing van BIM en aanverwante technieken worden bouwprocessen kennisintensiever en meer ict-achtig. Naast ontwerpende en bouwende mensen zijn nu ook hele schaarse ict mensen nodig. BIM beperkt daarnaast faalkosten, dus risico’s.

· Om een modern circulair of BENG gebouw te bouwen zijn minder ‘domme’ goedkope massamaterialen nodig maar is meer kennis en zijn meer specialistische energiezuinige geprefabriceerde componenten nodig.

Met al deze ‘nieuwe’ invloeden wordt mijns inziens het inschatten van het prijsniveau van aanbestedingen steeds complexer want er zijn veelsoortige invloeden.

Wat wordt uw inschatting voor de komende jaren?Hilco Witteveen is bouwkostenexpert bij At Osborne.

Reageer op dit artikel