blog

Integraal contracteren ná het DBFMO tijdperk

bouwbreed Premium 1755

Integraal contracteren ná het DBFMO tijdperk

De overheid neemt afscheid van DBFMO-contracten. Advocate Andrea Chao meent wel te weten waarom. Hieronder zet ze redenen uiteen.

Op 2 juni 2017 meldde Cobouw: ‘Rijk breekt met dbfmo-contracten’. Het Rijksvastgoedbedrijf lijkt, na 16 DBFMO projecten (inclusief de lopende aanbesteding voor de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne), géén andere DBFMO projecten meer in de pijplijn te hebben.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zich hierover niet officieel uitgelaten, maar uit diverse artikelen in Cobouw en Tijdschrift voor Bouwrecht is op te maken dat het Rijksvastgoedbedrijf mogelijk kritisch is ten aanzien van het DBFMO contract vanwege: (1) het achterblijven van de beoogde besparingen, (2) het ontbreken van voldoende contractuele flexibiliteit, (3) het geen gebruik kunnen maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen tijdens de looptijd van de overeenkomst, (4) bestuurlijke en technische uitdagingen die meer samenwerking eisen, (5) recente problemen/negatieve ervaringen op verschillende DBFM(O) projecten en (6) project specifieke aandachtspunten (zoals veiligheid).

Maar wat dan wel?

Positieve ervaringen zijn er natuurlijk ook, zoals besparingen door een life cycle benadering, financiële transparantie, de prikkel voor de opdrachtnemer om te kiezen voor structurele en toekomstbestendige oplossingen, prestatieprikkels en risico-allocatie aan de partij die deze het beste kan beheersen.

Welke andere contractvormen zijn denkbaar, die ontwerp, uitvoering en onderhoud combineren, en voorzien in zowel de kritiekpunten als de positieve ervaringen?

Te denken valt aan overeenkomsten onder de vigeur van de UAV-GC 2005 (met meerjarig onderhoud), NEC3 Engineering & Construction Contract plus NEC3 Term Service Contract, en FIDIC Gold Book. Een nieuwe standaard overeenkomst kan natuurlijk ook: een DBMO overeenkomst (DBFMO minus de F), een aangepast bouwteam (met uitvoering en onderhoud), of een ontwerp-, uitvoering- en onderhoudsalliantie.

Op korte termijn verschijnt in Tijdschrift voor Bouwrecht een artikel van mijn hand dat nader ingaat op de kritiekpunten, de positieve ervaringen, de alternatieve contractvormen en de (juridische) aandachtspunten.Mr. A. (Andrea) M.B. Chao is advocaat bij Simmons & Simmons LLP (Amsterdam) en lid van de redactieraad van Tijdschrift voor Bouwrecht.

Reageer op dit artikel