blog

’40 plus? Ga dan even rustig zitten’

bouwbreed 1608

’40 plus? Ga dan even rustig zitten’

“De Marktvisie wordt pas bereikt als alle mensen boven de veertig in bouw/infra zijn afgezwaaid. Die zijn allemaal ‘verkeerd’ geconditioneerd en dat brei je nooit meer recht.”

Of een andere – net zo stellige – mening: “Marktvisie?! Gelijkwaardigheid en samenwerking? Er zal altijd één kant zijn die de dansjes moet doen om betaald te krijgen”.

Het zijn begrijpelijke geluiden die we horen over de Marktvisie. Maar toch… er zijn ook lichtpunten!

De Marktvisie is geen uitgestippeld pad dat je van A naar B brengt. Er is geen Verificatie, Validatie en Audit over wanneer de Marktvisie ‘af’ en ‘ingeregeld’ is. Niemand is eigenaar of eindverantwoordelijk voor de Marktvisie. Toch moet je de Marktvisie DOEN, anders gebeurt er NIETS.

Hoe krijgen we Marktvisie-DNA in ons systeem?

Wij zien:

· Directeuren die onderkennen dat bouw en infra projecten terug te voeren zijn op gewoon mensenwerk. Daar is aandacht voor hoe je ‘gewoon een gesprek voert’. Dat is winst.

· Een heel bouwbedrijf dat elkaar gaat coachen. Daar tijd en moeite in stopt. Projectleiders en directievoerders die leren dat gevoelens van wie-dan-ook in het project veel impact hebben op het project. Die gevoelens worden onderkend, benoemd en omgebogen. Dat lijkt een les voor gevorderden, maar ze doen het gewoon.

· Een tendermanager die qua samenwerking verder durft te denken dan inzet van een PSU en PFU en structureel duurzame ondersteuning aanbiedt om de onderlinge relaties en gezamenlijke besluitvorming te versterken.

· Kernteam/IPM-leden die het eeuwige “zo doen we dat nu eenmaal altijd” uitdagen, bespreken en veranderen.

Het zijn kleine grote manifestaties van de Marktvisie. Hoe stimuleer je dat Marktvisionaire, dat zo weinig concreet en diffuus lijkt?

Gewoon

Een goede stap is door De Marktvisie ‘gewoon’ op de agenda te zetten. Gewoon als gespreksonderwerp. “Wat vinden jullie, werken we in de geest van de Marktvisie? Waarin wel en waarin niet? Wat kunnen wij zelf doen om de Marktvisie beter tot zijn recht te laten komen?”. Dat levert zomaar een raak gesprek op.

Een andere stap is om meer aandacht te besteden aan personen en de onderlinge relaties. We waren gewend vanuit inhoud-op-inhoud-naar inhoud te reageren. Ook wel hakketakken genoemd. Frustrerend.
We weten nu, ook met De Marktvisie in de hand, dat een project zo sterk is als de onderlinge relaties. De relatie als het vehikel om naar de inhoud te gaan.

En dat betekent:

· Maak ruimte en tijd voor informeel fysiek contact

· Organiseer een informeel moment bij de start van elke meeting

· Vraag hoe het gaat met de ander. Wat hij/zij als helpend of niet-helpend ervaart?

· Plan ontspannende momenten met elkaar: samen eten, samen wandelen. Een activiteit.

Zie je daar tegenop? Heb je daar geen tijd voor? Dan doe je er goed aan nóg meer Marktvisietijd in te ruimen.
Want heb je haast? Ga dan eens even rustig zitten. Zeker als je boven de veertig bent!Nathalie Vrancken en Nelleke van Thiel-Wortmann, Versnellers van Samenwerking en Besluit, ook in Bouw & Infra. 

Reageer op dit artikel