blog

Omgevingswet als samenwerkingswet

bouwbreed 127

Omgevingswet als samenwerkingswet

In de lente van 2019 treedt, als alles goed gaat, de Omgevingswet in werking. In potentie een enorme verandering. Niet alleen voor overheden, maar voor iedereen die zich dagelijks bezig houdt met de instandhouding en ontwikkeling van onze leefomgeving. Mijn indruk: hoe beter je als ingenieursbureau, aannemer of ontwikkelaar weet wat het Rijk met de omgevingswet wil, hoe beter je straks een project van de grond krijgt.

Iets mogen bouwen, hoe ging dat in de afgelopen decennia?

Neem een willekeurige dijkversterking. Vanuit het ministerie, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma kwamen deze projecten behoorlijk top-down tot stand: het Rijk zegt welke versterking nodig is, het waterschap verkent op welke manier dat kan en een aannemer legt het vervolgens aan. Ingenieursbureaus verrichten in iedere fase specifieke taken, van dijkontwerp tot een nieuw bestemmingsplan en van contractering tot directievoering.

26 Wetten ineen

Dan de Omgevingswet. Deze integreert 26 bestaande wetten, waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet. Maar wellicht nog belangrijker: de Omgevingswet legt het zwaartepunt van participatie in het begin van projecten. Nationale, provinciale én gemeentelijke projecten moeten straks in samenspraak met burgers en bedrijven tot stand komen.

Kortom: iets mogen bouwen, hoe gaat dat straks (wat mij betreft)?

Terug naar de dijkversterking. Het ministerie van I&M, de waterschappen, provincies en gemeenten maken gezamenlijk een nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de regio’s ontstaan consortia waarin gemeenten, waterschappen, burgerplatforms en ook bedrijven zitting kunnen nemen. Zij verkennen en ontwerpen met elkaar de dijkversterking, en idealiter bouwen ze hem ook zelf. Zij kunnen direct regionale meekoppelkansen integreren. Zo zou Holwerd aan Zee dé meekoppelkans van een Friese dijkversterking kunnen zijn.

Ruimtelijke projecten zullen straks op alle schaalniveaus vanuit samenwerking tot stand gaan komen. Mijn advies aan iedereen in de bouwwereld luidt daarom: kijk om u heen en doe het niet alleen!Maurits Schilt is hoofd Witteveen+Bos-kantoor Heerenveen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels