blog

Gratis geld!

bouwbreed 20

Gratis geld!

Je zal het maar bedacht hebben. Een boete tijdens de aanbestedingsprocedure. Dat werkt zo: een inschrijver dingt mee naar een positie bij de laatste vijf. Tijdens een preselectie, dus. Hij wordt beoordeeld en geselecteerd.

Vervolgens blijkt dat de inschrijver (toch) een fout heeft gemaakt. Hij wordt alsnog uitgesloten. Dat is op zichzelf al flink balen. Maar waarom zou je daar nog niet wat leed aan toevoegen? Een boete dus, voor wie na de selectie wordt uitgesloten! Ik heb het nu al een paar keer voorbij zien komen. En het is natuurlijk briljant! Gratis geld! Ik zie het al helemaal voor me. Een speciale afdeling van de gemeente organiseert nepaanbestedingen. Met preselectie. Liefst met een ingewikkelde selectieprocedure, met veel en rare stukken. Zonder enige vorm van controle worden vijf partijen geselecteerd. En na de selectie gaat een pennenlikker er met de stofkam door. En wat blijkt? Zeker drie partijen voldoen niet! Er mist een paraaf op bijlage 4 (zie voetnoot op bladzijde acht van de Nota…). Of bijlage 6 is niet op het voorgeschreven, blauwe papier afgedrukt. Boetes! Drie facturen gaan eruit à 30.000 euro elk. Ze kunnen niet geweigerd worden, want door je aan te melden, ben je akkoord gegaan met alle voorwaarden! Tsjakka! Zodra het geld binnen is, wordt de procedure afgebroken. Want dat kan natuurlijk ook altijd nog. En dan kun je weer opnieuw beginnen. En je kunt het zomaar tien keer per jaar herhalen! Een kleine gemeente kan dit parallel doen voor een levering, een werk en een dienst. Bingo! 2,7 miljoen euro per jaar! En grotere gemeentes of een provincie kunnen een veelvoud hiervan binnenhalen! En het wordt allemaal gemeenschapsgeld. Dus daar kun je mooie dingen mee doen voor de burgers! Ja, ja, je zal het maar bedacht hebben…

Reageer op dit artikel