blog

Hoeveel mensen lijden er onder de verkeerde leiders?

bouwbreed 334

Hoeveel mensen lijden er onder de verkeerde leiders?

We plaatsen een personeelsadvertentie voor een werkplek in ons bedrijf, vragen daarin om een CV met een toelichting en daar wordt iemand op uitgekozen.

We geven hem of haar vervolgens een jaarcontract en gaan dan de groep pas vertellen dat dit hun nieuwe leidinggevende is. Deze nieuwe leidinggevende wil zichzelf vervolgens bewijzen en gaat ervoor, koste wat kost.

Ik ben ermee gestopt om op deze manier te werken. Ik was het zat.  

Waarom? Ik vind een bedrijf geen militair hiërarchisch bolwerk.
In ons bedrijf coachen wij waar nodig is, maar laten de spelers het spel bepalen. Dat is onze bedrijfsfilosofie.

Ik gebruik sindsdien mijn eigen kernwaarden en de mores van de sport als kompas.

Ieder mens wil om te beginnen eerlijk worden behandeld, serieus worden genomen en iets kunnen betekenen. Het zelfdenkend vermogen van mensen en de originele input en vernieuwing die ze kunnen brengen in de traditionele bouwwereld worden zwaar onderschat.  

Laat de mensen op de werkvloer vooral geen organisatorisch initiatief tonen of aan innovatie doen, is de heersende opvatting.
Het gevolg is dat wij in de bouw tussen de 10 en 20% aan faalkosten hebben.

Ik begon vervolgens functies af te schaffen.  

Op een visite kaartje staat je naam en daaronder je functie. Maar bén je dit ook en kún je dit ook zijn?
Hoeveel mensen zijn eigenlijk echt zichzelf en hoeveel mensen spelen er een rol om zich beter voor te doen?
Heel veel mensen bezwijken onder deze druk. Burn-out, depressie of presteren beneden je niveau is het gevolg. Werknemers gaan hier kapot aan.  
Mogen wij in ons werk wel onszelf zijn en hoe kwetsbaar zijn we dan?

Dit is hoe we het nu doen.

We zetten laatst een vacature uit voor een calculator en vroegen voor deze plek een mens.
Dat hij/zij moest kunnen calculeren was immers wel duidelijk, maar we vroegen ook of hij/zij sociaal was, kon meedenken en wat hij/zij graag zou willen doen naast calculeren.

Zet deze vragen in de markt en je weet niet wat je meemaakt. Iedereen is zo gewend om op dezelfde manier te solliciteren dat maar weinig mensen tijdens een sollicitatie kunnen vertellen hoe ze zijn als mens.
Stel ook eens de vraag: “Wat doe je in het weekend?” En: “Doe je ook aan sport?”
Aan alleen maar spitsen heb je niets. Je zult geen wedstrijd winnen omdat er geen verdediging is.
Balans zoek je met gevoel. Wij laten de groep bepalen wie er bij ons het beste in het team past en past diegene niet dan is deze man of vrouw ook zo weer weg.

Als we de lagen van rangorde in onze bedrijven onder de loep nemen, wordt er in de meeste bedrijven vanaf boven geregeerd. We weten niet beter, en we kunnen het maar niet loslaten.

Maar kijk nu eens hoe de maatschappij aan het veranderen is!  

Neem de jeugd tussen de 15 en 25 jaar: ze zijn de hele dag met hun mobiele telefoon en internet bezig en groeien hiermee op… zij doen het, veranderen mee in de tijd.  
Mensen tussen de 25 en 35 jaar zijn iets ouder en begrijpen de veranderingen. Er zit weinig leeftijdsverschil tussen, zij praten gemakkelijk met elkaar…deze groep ‘begrijpt het doen’.
Dan de leeftijd van 35 en 45 jaar, de ouders van de eerste categorie. Zij spelen voetbal of een andere sport met de tweede groep. Deze groep kan heel goed samenwerken en communiceren over’ het doen en begrijpen’.

Maar dan de groep hierna.

Ik wil niemand uit deze groep beledigen, maar zij zijn gewend om met taken, functies, competenties iemand af te rekenen op zijn falen. Deze groep ziet de samenwerking niet tussen doen en begrijpen, want dan moet je iets leren loslaten.  

Ik heb geleerd om wel los te laten. En ook al schepte het enorm veel verwarring, ik kan zeggen dat de mensen in ons bedrijf zichzelf zijn en het ook mogen zijn en ik ben daar trots op.
Als je mensen centraal stelt, het bedrijf als het ware in hun handen legt, dan wordt het uiteindelijk hun bedrijf.

Het team van Kesselaar en Zn, uw gastheer in de bouw, wenst iedereen een goed, gezond en verwarrend 2017.René Kesselaar is directeur/eigenaar van Kesselaar & Zn.

Reageer op dit artikel