blog

Groeiende vraag leidt niet meer tot hogere prijs

bouwbreed 118

Groeiende vraag leidt niet meer tot hogere prijs

Werk aan de winkel in de Nederlandse woningbouwsector: een groeiende behoefte aan nieuwbouw voor specifieke doelgroepen, de noodzaak tot energiebesparende maatregelen en transformatie van vastgoed. De economische crisis ligt achter ons, dus: “mouwen opstropen, gas geven en aan de slag gaan”. Is het zo simpel?

[intermezzos:1]Een belangrijk deel van de woningmarktopgave ligt bij de woningcorporaties. Dat is de hoek waar sinds 2013/2014 forse klappen geïncasseerd worden. De verhuurheffing heeft geleid tot (forse) reorganisaties, aanzienlijke bezuinigingen op onderhoudsbegrotingen en aangepaste investeringsplannen.

Als gevolg daarvan zijn onderhoudsprojecten, renovatie- en nieuwbouwprojecten niet doorgegaan, of doorgeschoven naar de toekomst. Dit, gecombineerd met de invoering van de nieuwe Woningwet, beperkt de (financiële) speelruimte en slagkracht voor woningcorporaties aanzienlijk.

Ik zie woningcorporaties zoeken naar het vinden van een balans tussen bezuinigingen, werken met minder personeel en een fikse opgave in onderhoud en ontwikkeling van vastgoed.

Tekort aan personeel dreigt

Het feit dat ‘de markt’ aantrekt is goed nieuws voor marktpartijen: gevulde orderportefeuilles en continuïteit. Dat goede nieuws is echter relatief. De bouwsector is met behoorlijke kleerscheuren uit de crisis gekomen. Veel vaklieden zijn ontslagen en verlieten de sector. ‘De bouw’ lijkt voor jongeren nauwelijks interessant, waardoor de instroom op (vak-)scholen laag is. Kortom: er dreigt een tekort aan (uitvoerend) personeel.

[intermezzos:2]Door de aantrekkende markt lopen de levertijden en prijzen vanuit de industrie snel op. Bovendien zijn gespecialiseerde aannemers (zoals tegelzetters en metselaars) minder snel en gemakkelijk beschikbaar. Personeelskrapte, oplopende levertijden en stijgende kosten: zijn marktpartijen in staat om adequaat in te spelen op de groeiende vraag? En tegen welke prijs?

Kostenontwikkeling

Een groeiende vraag leidt tot hogere prijzen, toch? Cijfers van www.bouwkosten.nl, rubriek MBK-Indexen, doen echter anders vermoeden. Een vergelijking met januari 2014 (index = 100) laat zien dat in augustus 2016 de index van kosten van onderhoud (lonen, materiaal, materieel, onderaannemers) van woongebouwen 99,6 was, en die van nieuwbouw 100,5.
[intermezzos:1]In de woningbouwsector pakt de huidige economische groei wellicht anders uit dan ‘vroeger’. Geen automatische stijging van prijzen, maar een gezamenlijke (=opdrachtgever en opdrachtnemers) zoektocht naar minimaal behoud van kwaliteit en klanttevredenheid tegen structureel lagere kosten – voor zowel onderhoud als nieuwbouw.

Dat betekent een andere manier van uitvragen door opdrachtgevers, mee- en vooruitdenken door marktpartijen: het moet slimmer, beter, sneller en daardoor goedkoper. De tijd dat het geld over de drempels klotste is voorbij …Ferry van Wilgenburg is adviseur, trainer en coach duurzame ketensamenwerking.
 

Meer informatie over Bouwkosten en GWW Kosten

Reageer op dit artikel