blog

Exponentieel denken

bouwbreed Premium 268

Exponentieel denken
Suzanne van de Kerk

Er moet een moment komen dat we ons vertwijfeld afvragen wat er misging bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het moment waarop we beseffen dat we niet verder kunnen stapelen en alleen nog maar rommelen in de marge. Daarvoor is het nodig de opgave te snappen.

De gebouwde omgeving verbruikt zo’n 900 Peta Joule energie. Te vergelijken met de bouw van zo’n 140 windmolens per gemeente. Grofweg verbruikt de gebouwde omgeving iets meer dan 40 procent van de totale hoeveelheid rechtstreeks geleverde energie aan eindverbruikers. Alle windmolens op land en zee tezamen leverden in 2015 25 Peta Joule energie. Als alle plannen met wind op zee gerealiseerd worden, levert dat slechts 50 Peta Joule energie op. Nog geen 5 procent van de energiebehoefte van de gebouwde omgeving. Ook zonnestroom dekt nu nog maar 0,2 procent van ons energiegebruik af. Zonne-energie verdubbelt nu tweejaarlijks, maar zal zeker niet de oplossing zijn. Van de hoeveelheid energie die we in de gebouwde omgeving gebruiken is zo’n 70 procent warmte. Een ontstellende hoeveelheid energie die we niet wegpoetsen met kleine stappen, gedragsaanpassingen of 1,5 procent besparing per jaar.

Sterker nog, daarmee verergeren we het probleem. In plaats van het stimuleren de energierekening te verlagen, kunnen we ook gedragsonafhankelijke proposities bedenken die dezelfde waarde bieden als de huidige energierekening. In plaats van kleine besparingsstapjes kunnen we ook één grote stap bieden die hetzelfde kost als de maandelijkse energierekening. Vergelijk dat met het bouwen van een toren met blokken. Op een gegeven moment kun je niet hoger zonder dat de toren haar stabiliteit verliest. Als de toren vijf keer hoger moet, dan ontkom je er niet aan om die uit één stuk te maken.

Dat soort oplossingen vraagt om exponentiële innovaties en ongekende condities om ze schaalbaar te maken. Dat moeten we stimuleren! Vele malen belangrijker dan welk subsidieprogramma dan ook.

Reageer op dit artikel