blog

Plastic regels

bouwbreed

Plastic regels

Sinds 1 januari is Nederland in de ban van plastic draagtasjes. Of beter: er is een ban op plastic draagtasjes (‘met of zonder handgreep’!). Dit verbod moet inefficiënt gebruik van hulpbronnen tegengaan en zwerfvuil beperken. 

Als jurist ben ik geïnteresseerd in de juridische grondslag. Dat is Europees de EU-Richtlijn 2015/720. Deze ziet toe op beperking van het verbruik van lichte plastic draagtasjes (wanddikte minder dan 50 micron), bijvoorbeeld door een verbod tot het op de plek van verkoop gratis verstrekken daarvan. Nederland gaat voor maximaal met een totaalverbod op alle gratis plastic draagtassen. Buiten het verbod vallen zeer lichte plastic draagtassen (wanddikte minder dan 15 micron zoals voor los voedsel), draagtassen van ander materiaal en plastic draagtassen die tegen betaling worden verstrekt. Er is geen minimumtarief, wat ruimte geeft voor juridische creativiteit van de winkelier (die ondertussen zijn kosten/batenbalans ziet veranderen). 

Nationaal is de grondslag voor het verbod te vinden in het Besluit beheer verpakkingen 2014, in samenhang met de Raamovereenkomst verpakkingen en de Verduurzamingsagenda verpakkingen. Deze laatste heeft het over ‘het terugdringen van plastic draagtassen in het winkelkanaal’ (art. 3 lid 5 sub c). 

Min of meer een identieke grondslag verplicht (grotere) producenten van bouwmaterialen om voor hun plastic verpakkingen (met of zonder handgreep!) jaarlijks een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen te voldoen. Daarmee wordt preventie, inzameling en hergebruik gestimuleerd en afvalverwijdering financieel gefaciliteerd. Door deze bedrijfsverpakkende bouwmaterialen industrie kan maar moeilijk begrepen worden, dat de forse 2016-tariefsverhoging voor kunststof bedrijfsverpakkingen wordt gelegitimeerd door het grote succes van inzameling en recycling van kunststof consumentenverpakkingen. Als dat dan toch zo moet: waarom dan niet een totaalverbod op alle gratis plastic verpakkingen (met en zonder handgreep), uitgezonderd die tegen betaling? De verkoopopbrengst biedt dan meteen (mede) financiering voor de Afvalbeheersstructuur. 

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels