blog

Stroomversnelling of stroomvertraging

bouwbreed Premium 284

Stroomversnelling of stroomvertraging

Tijdens de vakantie zagen we veel berichten voorbij komen over een mislukte Stroomversnellingsdeal. Direct betrokkenen, buitenstaanders en journalisten deelden hun mening. Zo ook recentelijk bij het opnemen van gas in de Energieprestatievergoeding. Ik had mij voorgenomen niet meer te schrijven over de Stroomversnelling, maar deze dwaze wending van onze politiek geeft voldoende inspiratie.

Wat mij opvalt, is de reactie van Jan Willem van de Groep in zijn blog ‘De Stroomversnelling als kans’ die de drie activiteiten, die het bestaansrecht van de Stroomversnelling vormen, weergeeft:

Natuurlijk hebben wij ook getwijfeld om aan te sluiten bij de Stroomversnelling. En is het weglaten van gas niet een te extreme uitdaging? Lukt het de Stroomversnelling? Maar het gaat juist om die uitdaging! Met deze uitdagingen wordt de sector verplicht om over de ‘schaduw’ heen te stappen.

Trage massa

De vraag is natuurlijk: hoe kun je nu van die trage massa met een intern immuunsysteem en een aangeboren competitiedrang een leane, innovatieve, productontwikkelende en optimaliserende branche maken?

Met andere mensen, voldoende innovatiebudget en welwillende nieuwe partners. Veelal bewegen de ‘usual suspects’ uit onze branche niet en laten zij ons vertwijfeld achter, wat juist ook blijkt uit die diverse reacties in de vakantieperiode. Hoewel de installatiebranche belangrijk blijft, ontwikkelen we juist met kleine startups en de producerende sector. Met partijen en mensen die kunnen en vooral ook willen veranderen.  Ik hoor u denken: daar zit die ondernemer weer voor eigen parochie te prediken. Maar probeer nu juist de kracht van die aangeboren, ingesleten en competitie gedreven branche te benutten.

Met behulp van robots

Techniek waar we drie jaar geleden de ballen verstand van hadden, wordt nu door ons zelf ontwikkeld, getest en gevalideerd. Wat anderen laten liggen enthousiasmeert ons om het beter, slimmer en goedkoper te doen.

Vanaf oktober, bijvoorbeeld, zijn wij met behulp van robots in staat om achthonderd woningen per jaar in onze fabriek te produceren. Of ons onderzoek naar NOM in de praktijk. Deze huurders, van 5 x 10 sociale huurwoningen, voorzien ons van cruciale informatie wanneer wij diverse mogelijkheden in de praktijk testen. Waarbij we steeds meer de sociale kant benaderen, deze vasthouden en tegelijkertijd zo weinig mogelijk inbreuk in hun privacy willen doen.

Zelf doen

We weten wat ons te doen staat. Ons lidmaatschap van de Stroomversnelling garandeert ons jammer genoeg geen omzet noch de innovatie, maar wel de veranderingen op institutioneel niveau. En op volumegroei en omzet hadden we uiteraard stiekem ook gehoopt. We acquireren immers bij de kalkoen en hebben het daar over het kerstmaal. Het heeft ons mede doen inzien dat we het zelf moeten doen. Gelukkig waren we daar drie jaar geleden al mee begonnen en laten we daar nu juist erg goed in zijn! 

Reageer op dit artikel