blog

Samengeraapte ‘kwaliteit’

bouwbreed Premium 195

Samengeraapte ‘kwaliteit’

Afdeling 4.4 van het nieuwe bouwbesluit gaat over de milieuprestatie van gebouwen. Het is gesplitst in ‘energieprestatie van een gebouw’ en ‘duurzaamheidsprestatie van een gebouw’. Het is bijzonder teleurstellend dat beide prestatienormen nog steeds uitgaan van wat ik maar noem de ‘stapelmethodiek’. Aan alle producten en/of toegepaste materialen hangen punten en degene die de meeste punten bij elkaar sprokkelt heeft het meest duurzame gebouw.

Een gebouw wordt op die manier niet beschouwd als een complex systeem, maar als een verzameling losse producten. Fabrikanten gaan dus niet op zoek naar de manier waarop hun product zo optimaal mogelijk deel uitmaakt van zo’n systeem. Zij zoeken naar manieren waarop hun individuele product zo goed mogelijk scoort binnen de rekenmethodiek. Bijzonder jammer. Om gebouwen maximaal te laten presteren, tegen zo laag mogelijke kosten, moet er systematisch gedacht worden. 

Stapelmethodiek

We weten inmiddels dat het voor de energieprestatie helemaal niet meer nodig is om de ‘stapelmethodiek’ toe te passen. Door middel van simpele, bouwfysisch te berekenen, prestatie-eisen rondom de maximale warmtevraag en het minimaal toelaatbare energieverbruik voor verschillende activiteiten in het gebouw, ontstaat maximale vrijheid voor ontwerpers en engineers om het best werkende systeem te ontwerpen. Met moderne technologieën zijn we in staat om al die prestaties te meten en met de nieuwe wet ‘kwaliteitsborging gebouwen’ kunnen we er ook gewoon op afgerekend worden. 

Van de milieuprestatie die van gebouwen wordt geëist, word ik ook niet blij. De fabrikanten die zelf verantwoordelijk zijn voor het vullen van de database zetten alles op alles om hun eigen product zo goed mogelijk te laten scoren. Er wordt alleen achteruit gekeken en niet naar de manier waarop een product onderdeel uitmaakt van het gebouw als systeem. Wanneer krijgt de wetgever nou eens door dat ze met nieuwe wetten innovatie kan stimuleren?

Reageer op dit artikel