blog

Binnen de lijntjes schilderen

bouwbreed 37

Binnen de lijntjes schilderen

“Wat jammer dat het Bouwbesluit niets regelt over binnen de lijntjes schilderen. Er gaan alsmaar geluiden op dat het Bouwbesluit minder regeltjes moet bevatten. Maar als je deze foto ziet – waarbij de schilder, zelfs bij het Instituut voor Bouwkwaliteit, niet eens weet binnen de lijntjes te schilderen – is het maar de vraag of we kunnen volstaan met minder regels.”[[{“fid”:”202476″,”view_mode”:”default”,”type”:”media”,”attributes”:{“height”:”432″,”width”:”577″,”style”:”width: 250px; height: 187px; margin: 5px; float: right;”,”class”:”media-element file-default”}}]]

Het Bouwbesluit geeft enkel en alleen bouwtechnische voorschriften. Oftewel: in het Bouwbesluit wordt niets geregeld over schilderwerk, dan wel ‘tussen de lijntjes schilderen’.

Meer eigen initiatief

Maar hoe gaan we er dan toch voor zorgen dat de schilder goed werk aflevert? Niet door meer regels op te nemen in het Bouwbesluit denk ik. Meer regels doen eigen initiatief afnemen waardoor alleen maar volgens het ‘Bouwbesluit’ gebouwd zal worden. Ik ben dan ook van mening dat met meer eigen initiatief en verantwoordelijkheid een hoger kwaliteitsniveau bereikt kan worden.

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) kan een goede impuls gegeven worden aan ‘goed en deugdelijk werk’. Ook al ziet de Wkb alleen toe op de voorschriften van het Bouwbesluit. Volgens mij is de bouwwereld er ook wel over uit dat het Bouwbesluit op zichzelf natuurlijk geen kwaliteit is!

Van de gekke

Met de Wkb zullen straks kwaliteitsborgers met behulp van een instrument de kwaliteit gaan borgen van een bouwwerk. De initiatieven van de verschillende instrumenten voor kwaliteitsborging die ik de afgelopen tijd heb gezien, gaan over het algemeen verder dan alleen het Bouwbesluitkwaliteit. Diverse instrumentaanbieders hebben al jarenlange ervaring met goed en deugdelijk werk en verwerken deze ervaringen dan ook in hun instrument. Het is toch van de gekke als straks twee controleurs op het werk rondlopen: één voor de Bouwbesluitkwaliteit en de ander om te controleren of de tegeltjes wel rechtzitten en of de schilder binnen de lijntjes schildert.

De Wkb zal niet de oplossing zijn om situaties, zoals in bovenstaande foto afgebeeld, 100% te voorkomen. Laat de Wkb een aanjager zijn om de kwaliteit te verhogen. En ervoor zorgen dat de bouwer (in dit geval de schilder) en de opdrachtgever met zijn kwaliteitsborger elkaar aanspreken op het feit dat binnen de lijntjes schilderen toch van een hogere kwaliteit getuigt dan erbuiten (ook al mag dat van het Bouwbesluit).

Lees ook de column van Jan Willem van de Groep over Prestatie-eisen versimpelen: “Bouwbesluit kan innovatie versnellen”

Reageer op dit artikel