blog

Sportieve wederdienst

bouwbreed 214

Sportieve wederdienst
Suzanne van de Kerk

“U bent hier bij het dorp aan het werk aan de weg. Dat geeft natuurlijk veel overlast voor alle inwoners. Dus ik dacht, u kunt wel wat terugdoen voor de gemeenschap.”

Aldus de vertegenwoordiger van de sponsorcommissie van een lokale sportclub. Even iets terugdoen, deze telefoontjes zijn herkenbaar. Zoals bijvoorbeeld van een vereniging die aangaf dat zij had aangewakkerd bij de gemeente dat de weg moest worden aangepakt. Na aanbesteding kregen wij het werk gegund, dus ons werk hadden wij aan de voetbalvereniging te danken.

Ik bespaar deze heren een toelichting op de doe-eens-iets-terug-verwachting of verplichting die de opdrachtnemer al heeft. Er wordt verwacht dat de aannemer zorgt dat de omgeving geen overlast ervaart en dat de communicatie uitmuntend en op een creatieve wijze verloopt en dat zo de opdrachtgever maximaal wordt ontzorgd.

Daarnaast is er ook de verplichting dat de aannemer, omdat wij veelal werken voor de overheid, een flinke rol heeft in het weer aan het werk zetten van MATAM-mers. MATAM? Onlangs gehoord. Dit zijn mensen ‘Met Afstand Tot ArbeidsMarkt’. Uiteraard worden werken uitgevoerd, zoals gewenst, met voornamelijk eigen mensen met vaste contracten binnen de bouw-cao. Wij werken voor marktconforme prijzen, wat momenteel betekent: vaak onder de kostprijs. En dan nu nog de sportieve wederdienst?

Wij zien dat anders en doen het ook anders. Onze bedrijven sponsoren alle verenigingen waar onze mensen betrokken bij zijn. Van voetbalclubs tot postduivenverenigingen. Prettige sociale vrijetijdsbesteding draagt immers bij aan het welzijn van de werknemer. Daarnaast zijn wij actief bij lokale activiteiten in onze vestigingsplaatsen.

Deze richtlijnen geven duidelijkheid. Het is bijzonder dat dit aspect nooit ‘scoort’, terwijl het ons zeker onderscheidt. En de ambtenaar die ons vraagt om iets voor zijn clubje te doen? Ik beken, dan gaan wij ook door de knieën, zeg daar maar eens nee tegen. Wel met een maximum van 49,99 euro natuurlijk.

Reageer op dit artikel