blog

NOM-Keur als baken

bouwbreed 24

NOM-Keur als baken

In de zich snel ontwikkelende bouwbranche rollen momenteel de innovaties, concepten en vernieuwingen over elkaar heen. Zoals in verschillende bouwmedia al werd geconstateerd zetten die op zichzelf weinig zoden aan de dijk. Sterker nog, niet zelden hollen ze de portemonnee van vele aanbieders volledig uit en staat er nagenoeg geen relevante omzet tegenover.

Tegelijkertijd zetten alle individuele initiatieven op het gebied van verduurzamen wel iets in beweging. Alleen heeft dit kennelijk veel meer tijd nodig dan een ongeduldig ondernemer wenselijk acht. Vorig jaar hebben we in Brabant de Stroomversnellingsdeal gesloten om in twee jaar tijd duizend woningen nul-op-de-meter te maken. We moeten echter vaststellen dat er nog weinig vooruitgang wordt geboekt.

Probleem

Ik heb op deze plek overigens al eerder mijn vraagtekens bij deze ambitie gezet. Simpelweg omdat de financiering nog een probleem blijkt te zijn en de keuze voor een product of partner via langdurige tenderprocessen tot stand komt. Ook is er weinig of geen aandacht voor de esthetische kwaliteiten in relatie tot de eigenheid van de wijken en de wensen van de woonconsument.

We leggen met elkaar de puzzelstukken. En de techniek is nog volop in ontwikkeling. Het proces van vernieuwing is een fragiele zoektocht. Onlangs is door de Stroomversnelling het NOM-Keur geïntroduceerd dat als baken kan fungeren. Zowel opdrachtgevende partijen als de aanbieders hebben dit nodig om het vertrouwen in de producten en partijen te vergroten. Het draagt bij aan een efficiëntere selectie van partners en voorkomt hoge tenderkosten. Maar nog belangrijker, de opdrachtgever krijgt zekerheid en garantie over de energielevering.

Als aanbieder van duurzame oplossingen sta ik volledig achter het initiatief van de Stroomversnelling. Om die reden hebben we afgelopen week met overtuiging onze handtekeningen gezet onder het lidmaatschap.

Reageer op dit artikel