blog

Bouwregels als zwembandjes

bouwbreed Premium 199

Bouwregels als zwembandjes
Suzanne van de Kerk

Een prikkelende gedachte: veel minder bouwregels. En nog wel uit onverdachte hoek, namelijk in een gastblog van Hajé van Egmond in Cobouw vorige week. De impact zou groot zijn. Wat we nu als vanzelfsprekend ervaren, komt ter discussie. Het voelt een beetje als voor de eerste keer zonder bandjes zwemmen in het diepe.

Het idee is sympathiek; minimale regels en veel vrijheid voor de markt. Geen dwingende voorschriften voor afmetingen en uitrusting. Een overheid die uitsluitend eisen stelt op het gebied van de directe veiligheid en gezondheid van burgers en de rest overlaat aan de markt. Dan kunnen we direct stoppen met klagen over knellende regelgeving. Maar we kunnen ons er ook niet meer achter verschuilen of er spreekwoordelijk op leunen.

Niet verzuipen

Zwemmen zonder bandjes levert aanvankelijk een hoop gespetter op en meestal ook een flinke slok chloorwater. Maar je verzuipt niet als je de lessen uit het verleden ter harte neemt een gecontroleerd en geconcentreerd doet wat er van je verwacht wordt; zwemmen in dat geval. Zo is het met bouwen ook.

Oude reflex

Zonder regels kunnen we prima bouwen. Maar dan moeten we niet terugvallen in de oude reflex om precies op het niveau van de regelgeving te gaan zitten. Want dan gaat het mis. Ontwerpers, bouwers, installateurs – kortom de hele keten – moet leren te denken in kwaliteit. En dan niet de abstracte ISO-kwaliteit van doen-wat-is-afgesproken, maar kwaliteit waar de gebruikers van onze gebouwen om vragen. Wat dat is? Daar kom je alleen maar achter door in gesprek te gaan en te blijven met opdrachtgevers en eindgebruikers. Dat vraagt een heel nieuwe aanpak, waarbij je uit mag gaan van eigen kracht, maar niet meer blind kunt varen op voorschriften. 

Het zou wel eens de innovatie-impuls kunnen zijn waar de bouw aan toe is. Bouwen zonder regels. Een prikkelende gedachte, maar is de sector er klaar voor? We zijn nogal gehecht aan onze zwembandjes.

Reageer op dit artikel