blog

Bouwen met vertrouwen

bouwbreed Premium 243

Bouwen met vertrouwen

Vertrouwen is de basis van een goede samenwerking. Dat geldt zonder meer ook voor de bouw. En ik weet zeker dat iedereen in de bouwsector, zonder uitzonderingen, het belang van vertrouwen onderstreept. Maar handelen wij er daadwerkelijk ook naar? Durven wij onze partners volledig te vertrouwen? En vertrouwen onze partners ons als hoofdaannemer?

Zolang er geen gelijkwaardigheid bestaat tussen de partners onderling, hoe kun je elkaar dan vertrouwen? Wij kennen allemaal wel het fenomeen: “Wij worden uitgeknepen”. Wanneer dat gevoel bestaat, is één ding zeker: ieder stukje meerwerk wordt direct ingediend.

Vergelijk het met je privésituatie

Mijns inziens is het net als in je privésituatie. De ene keer doe jij iets extra’s of spontaans. De volgende keer wordt er iets voor je teruggedaan, maar meestal niet op het hetzelfde moment. Het gebeurt wanneer het nodig is. Dat kan een paar dagen duren, maar misschien ook wel een paar maanden. Maar je weet zeker dat het gebeurt, want je vertrouwt degene. Als je zover bent, heb je een soort vriendschap opgebouwd. Een vriendschap waarbij je elkaar kunt aanspreken op mentaliteit in plaats van op, bij wijze van spreken, 1 meter buis extra.

We kunnen zoveel meer voor elkaar betekenen

Je belandt in andere gesprekken wanneer het niet meer gaat over de laatste euro maar over hoe je elkaar kunt versterken. Als de één iets extra’s doet, het hoeft helemaal niet veel te zijn, kan dit de ander mogelijk heel veel meer opbrengen. Menigeen kan/wil dit niet. Want krijg je die extra investering uiteindelijk wel terug?

Neem het volgende voorbeeld: “Wat heeft het inkopen van vloeren te maken met een installateur?” Bij de traditionele manier van inkopen weinig maar bij een vertrouwensband heel veel. Nodig beide partners eens bij je uit aan tafel en laat openlijk zien waar de besparing zit, dus niet via de mail. Stel nou dat je voor een vloer kiest die 1 euro per m² duurder is, maar dat je met deze vloer 1,5 euro per m² kunt besparen op de installatiekosten. Dan is dat toch reuze interessant?

Wees open en eerlijk

Mijn boodschap aan alle partijen in de bouwkolom: wees open en eerlijk. Eenmaal oneerlijk betekent het einde van het vertrouwen. Dus durf te veranderen en zoek elkaars meerwaarde in plaats van de laatste cent op papier goedkoper te krijgen (wat later veel duurder blijkt). Elimineer risico’s of neem ze mee in overleggen, zodat er geen verrassingen ontstaan in een latere fase. Investeer in de mensen van de bedrijven met wie je samenwerkt. Breng ze met elkaar in contact en zorg voor een dusdanige samenwerking dat ze dingen voor elkaar over hebben. Je zult verbaasd zijn over dat wat het oplevert.

Thomas Deterink
Groothuis wonen

Reageer op dit artikel