blog

Bestemmingsplan als start-, niet als sluitstuk

bouwbreed Premium 172

Bestemmingsplan als start-, niet als sluitstuk
Shutterstock

De moeizame ontwikkeling van Columbiz Park zette de gemeente Barneveld aan het denken. Veranderende inzichten en inschakeling van het Actieteam Ontslakken zorgden voor een cultuuromslag. Wethouder Gerard van den Hengel belicht hoe het bestemmingsplan veranderde van sluitstuk tot vertrekpunt.

De gemeente Barneveld revitaliseert het bedrijventerrein Harselaar en breidt het aan de west-, oost- en zuidzijde uit. Kantorenlocatie Columbiz Park, naast de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, wordt ontwikkeld als één van de ‘visitekaartjes’ van de locatie.

Co-creatie

In eerste instantie ging dat allesbehalve vanzelf. Bij Columbiz zaten we op dat moment stevig in de crisis. De kantorenmarkt, waarop het plan was geschreven, zat ook in een wat minder goede tijd. De partijen die zich hadden gecommitteerd dreigden weg te vallen, waardoor de gemeente er alleen voor zou komen te staan. Die situatie zette ons aan het denken. Wellicht was het tijd gebiedsontwikkeling meer in co-creatie samen met ontwikkelaars en bouwers te benaderen. Toen de mogelijkheid van het Actieteam Ontslakken in 2014 vanuit het ministerie voorbij kwam, hebben we die kans met beide handen gegrepen. Het is niet onverdienstelijk geweest.

Gemeenten zijn wellicht wat krampachtig door altijd de regelgeving als uitgangspunt te hanteren. Wijzelf incluis. Het bestemmingsplan is vaak een sluitstuk van gebiedsontwikkeling, en niet het startpunt.

Meerwaarde

De betrokkenheid van het actieteam leidde op dit punt tot veranderde inzichten. Bij Columbiz hebben we de markt gevraagd met ideeën te komen. Wat is er nodig, hoe zien zij de ontwikkeling – nog voordat wij een civiel-technisch ontwerp hadden.

Wij pakten het net andersom aan en dat leverde heel mooie plannen op. Actieteamleden met een staat van dienst ondersteunden het politieke besluitvormingsproces en draagvlak voor het plan en hebben het versterkt door in commissievergadering toelichtingen te geven. Iedereen ging meedenken, wat een goede dynamiek op gang bracht. Het uiteindelijke doel is de creatie van een meerwaarde tussen de verschillende onderdelen van de kavels die aansluit bij de behoeften van de markt. Dat uitgangspunt ging dankzij het ontslakkingsteam als een olievlek over het project.

Recentelijk hebben wij minister Schultz in een gesprek geadviseerd dit concept van een aanjaagteam ook toe te passen bij de omgevingswetgeving, omdat daar zich dezelfde dilemma’s zullen voordoen.

Toverwoord

Ontslakken vergt betrokkenheid en aandacht. Alle betrokken partijen moet overtuigd zijn van eigen kennen en kunnen.

De rol van het ontslakkingsteam is niet die van projectleider, maar van klankbord. Bovendien vraagt de nieuwe manier van gebiedsontwikkeling een nieuwe rolverdeling. Verantwoordelijkheden worden gezamenlijk gedeeld. Bouwers moeten die verantwoordelijkheid durven aangaan.

Vertrouwen in elkaar hebben, weten waar elkaars belangen liggen en hoe je die op een gegeven moment kunt versterken, zijn belangrijke procesvoorwaarden. Wij hebben de betrokken ontwikkelaars en bouwers duidelijk gemaakt dat wij verwachtten dat zij de nek iets meer uitstaken dan gebruikelijk. Daarin zijn we tot nu toe ook absoluut niet teleurgesteld. Het is wel even wennen voordat men ook vanuit het bedrijfsleven die modus te pakken had. Toen dat gebeurde, ging het proces voortvarend.

Vertrouwen is het toverwoord. Het ontslakkingsteam fungeert daarbij zo af en toe als de sleutel om het kistje met vertrouwen nog wat verder te openen.

Nieuw bestemmingsplan

Vroeger was onze werkwijze: zo snel mogelijk een bestemmingsplan maken en bouwvergunningen verlenen. Nu zoeken we eerst partijen om in co-creatie samen op weg te gaan. De extra voorbereidingstijd betaalt zich in het uiteindelijke eindresultaat uit. Wij verwachten binnen twee maanden met een nieuw bestemmingsplan voor Columbiz Park naar de gemeenteraad te gaan.

Er bestaat serieuze belangstelling voor de kavels die nog niet waren verkocht. Dankzij alle betrokken partijen ligt er een mooi en breed gedragen concept dat de economie en de samenleving van Barneveld flink kan verstevigen.”

Gerard van den Hengel 
Wethouder Economische Zaken gemeente Barneveld

Reageer op dit artikel