blog

Bewijs leveren van vertraging

bouwbreed Premium 274

Bewijs leveren van vertraging

Procederen bij de Raad van Arbitrage heeft onder andere als groot voordeel dat de technische arbiters uit eigen ervaring weten hoe het er op de bouwplaats aan toegaat. Dat kan de bewijslast verlichten, maar niet onbeperkt (RvA 13 november 2015, nr. 71954).

Aanneemster stelt dat zij door aan opdrachtgeefster toe te rekenen omstandigheden later met het werk is gestart dan vooraf voorzien, waardoor de rek uit haar planning was. Daardoor kon zij risico’s van (enig) meerwerk en (enige) onwerkbare dagen niet meer opvangen en er was sprake van meerwerk leidend tot vertraging op het kritieke pad heeft, aldus aanneemster.

Opdrachtgeefster stelt dat is vastgelegd met instemming van aanneemster, dat de aanvangsdatum 19 september 2007 is. Ter zitting blijkt echter dat pas begonnen wordt na een gesprek met omwonenden. Dat was op 25 september 2007 en de start van het werk was dan ook pas op 1 oktober 2007.

Appelarbiters oordelen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is vast te houden aan de UAV startdatum van 19 september 2007. Door toedoen van de opdrachtgeefster vond de feitelijke start pas later plaats en dat leidde tot  bouwtijdvertraging.

Er is voorts bouwtijdvertraging, aldus aanneemster, door meerwerk op het kritieke pad liggend. Appelarbiters achten aannemelijk dat het niet kunnen hergebruiken van uit het werk vrijkomende grond heeft geleid tot vertraging. Maar van de 13 kalenderdagen maakt aanneemster maar 2 aannemelijk en die worden vergoed.

De les: hou de administratie bij met het oog op het moeten overtuigen van arbiter of rechter.

Monika Chao, directeur Instituut voor Bouwrecht/hoogleraar bouwrecht TU Delft


Het probleem van bewijs leveren van vertraging en de kosten komt aan de orde in Studiemiddag Kosten van “niet-ongestoord” werken in de bouw op 14 april 2016

Reageer op dit artikel