blog

Kwaliteit en de lege huls

bouwbreed

Kwaliteit en de lege huls
Suzanne van de Kerk

Waardoor verandert de bouw? Door nieuwe technologieën? Door nieuwe wetten? Door een nieuwe generatie bouwers? Een nieuw bouwcultuur? Of door het creëren van de juiste condities voor verandering en innovatie? Ik denk vooral door dat laatste.

Het kwaliteitssysteem in de bouw is in die zin een artefact van een inmiddels achterhaalde bouwpraktijk, stammend uit de jaren zestig van de vorige eeuw. De kwaliteit van losse producten en componenten wordt immers volkomen irrelevant. Ze vormen onderdeel van het systeem ‘gebouw’ of het systeem ‘huis’. Dat systeem levert prestaties die gaan over veilig verblijven, gezond leven, comfortabel wonen/werken, functionaliteit en waardevast vastgoed. Meer hoeft er niet geregeld te worden. De prestaties draaien om het systeem en niet om die losse producten waarvoor de bouwindustrie een eigen verantwoordelijkheid moet gaan dragen.

Nieuwe Wet

Het Bouwbesluit kan korter en absoluut zonder al die keurmerken en attesten van losse producten. De nieuwe Wet kwaliteitsborging kan ingezet worden om die verandering te conditioneren. De wet zou eigenlijk gecombineerd moeten worden met een nieuw Bouwbesluit. Een Bouwbesluit dat uitgaat van prestaties rondom de prestatievelden die ik net noemde. Los van de brand- en constructieve eisen kunnen alle andere prestaties domweg gemeten worden met de (sensor)technologieën die nu voorhanden zijn. Zelfs verborgen gebreken kunnen met sensoren adequaat opgespoord worden.

Prestatiegaranties

Voer de Wet kwaliteitsborging vervolgens in op basis van vrijwilligheid. Een aanbieder van gebouwde oplossingen die zich kan beroepen op een bij wet geregelde kwaliteit zal de voorkeur van de consument gaan krijgen. Zeker als de beloofde prestatiegaranties langjarig afgedwongen kunnen worden. Bouwers moeten dan kiezen voor een andere bouwpraktijk. Ze worden gedwongen om in te zetten op nieuwe industriële productietechnologieën, foutloos bouwen en strong partnerships met de toeleverende industrie. De Wet kwaliteitsborging invoeren zonder fundamentele visie over de verandering van het hele systeem, is eigenlijk een lege huls.

Jan Willem van de Groep
Oprichter van ARXlabs, Factor Zero en Challenge the Future

Reageer op dit artikel