blog

Met geen stok!

bouwbreed

Met geen stok!
Suzanne van de Kerk

De kabelbaan in Rotterdam. Mijn herinnering daaraan was weggezakt, maar kwam weer bovendrijven toen ik dinsdag in Cobouw een bericht las over plannen voor een gondelverbinding over het IJ in Amsterdam.

Het was 1970. Mijn ouders namen mij mee naar de Maasstad voor een tochtje in de gondelbaan. Hij was daar gebouwd vanwege de campagne Communicatie 1970. Die moest het na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog vernieuwde stadscentrum onder de aandacht brengen.

Wat het hoofdstedelijke kabelbaanplan weer glashelder bij me boven bracht, is hoe ik samen met mijn vader in een gammel kermisbakje boven de Coolsingel zweefde. Mijn moeder had ondanks ons aandringen de voorkeur gegeven aan vaste grond onder haar voeten. Ze was niet in de stoeltjeslift te krijgen. Met geen stok!

Een verstandig besluit, bleek al rap want er stond een straffe wind. Het bakje zwiepte vervaarlijk heen en weer zodat ik misselijk werd en de even te voren geconsumeerde poffertjes uitbraakte boven het winkelend publiek dat tevergeefs probeerde weg te duiken. “Geeft niks hoor jongen”, zei mijn vader bemoedigend. Toen ik hem, nog nakokhalzend aankeek, was zijn gezicht groen aangelopen zodat ik enigszins hoopvol verwachtte dat ook hij zijn maaginhoud over de Coolsingelgangers beneden ons zou uitstorten. Tot zichtbare opluchting van de flaneurs slaagde mijn vader erin zijn poffertjes binnen te houden.

Ondertussen passeerden we mijn moeder. Ze had alles zien gebeuren en stond met een gelaatsuitdrukking van ‘ik heb ’t jullie toch gezegd!’ voor een etalage. Met mijn wangen samengeknepen van het maagzuur probeerde ik naar haar te glimlachen. Daar stopt mijn herinnering.

Een korte speurtocht op internet leverde op dat de Rotterdamse kabelbaan na afloop van Communicatie 70 werd afgebroken. Het voornemen om de attractie in het stormgevoelige Hoek van Holland weer op te bouwen, bleek te duur. Meer in het algemeen ging het de plannen om gondelbanen te bouwen voor de wind. In de loop der jaren heeft vrijwel elke zichzelf respecterende gemeente tussen Groningen en Maastricht ooit een plan voor zo’n verbinding gepresenteerd.

Minstens veertig potentiële kabelbanen passeerden de revue. Ze bleken te kostbaar, niet inpasbaar of anderszins onrealistisch. En ook voor de kabelbaan over het IJ ziet het er slecht uit. De gemeente Amsterdam heeft het idee inmiddels afgeschreven. De initiatiefnemers pogen nu 25.000 euro bijeen te sprokkelen voor een haalbaarheidsonderzoek. Ik verwacht dan ook dat het de plannen voor de kabelbaan over het IJ niet anders zal vergaan dan zijn voorgangers. Hij zal te duur blijken te zijn, te moeilijk te bouwen of we horen er gewoon nooit meer iets van.

 En mocht die verschrikkelijke stoeltjeslift er onverhoopt toch komen, dan krijgen ze mij er niet in. Met geen stok!

Reageer op dit artikel