blog

Gratis parkeren

bouwbreed Premium

Gratis parkeren

De gemeente Den Haag verhoogt de parkeertarieven onder het stadhuis binnenkort met 35 procent. Commercieel gezien logisch omdat de nabijgelegen garages onder het gesloopte theater en het in verbouwde staat verkerende BZK-gebouw gesloten zijn. Een hoge bezettingsgraad was de laatste maanden al gegarandeerd, nu is de vraag kennelijk aan de orde hoe elastisch de prijs is.

Parkeren is natuurlijk al lang geen publiek goed meer, dus is er een probleem en wat is dat dan? De kwestie is dat het Haagse stadhuis een bruisende plek van publieke dienstverlening is. Haagse burgers nemen daar en masse diensten af die alleen de gemeente verstrekt. Er is geen markt om een paspoort of verklaring van goed gedrag elders te kopen. En voor een officieel document moet je vaak twee keer in de rij. Met een beetje pech (een handtekening te weinig of een verkeerde pasfoto) zelfs drie keer.

Mijn pleidooi is dat gebruikers van publieke diensten ook met de auto de loketten moeten kunnen bereiken. Dat vereist beschikbaarheid van parkeerplaatsen en gratis gebruik gedurende een half uur. Natuurlijk staat dit haaks op de bedrijfseconomische logica die in gemeenteland dominant is. Wie profiteert, moet betalen! Om nog maar te zwijgen over de logica van de duurzaamheid. Hoezo auto? Te voet!

De burger heeft echter meer rollen dan die van stadsbewoner en kiezer. De stad is namelijk ook dienstverlener van publieke goederen. En daar hoort bij dat het de klant gemakkelijk wordt gemaakt diensten af te nemen. Toch?

Als de gemeenteraad daar niets voor voelt en liever geld int of de burger (groen) wil opvoeden, dan stel ik voor dat de dienstverlening wordt uitbesteed aan buurgemeenten die wel snappen dat de burger in zijn diverse rollen verschillend moet worden behandeld.

Reageer op dit artikel