blog

Mop over twee ingenieursbureaus die gingen fuseren

bouwbreed

Mop over twee ingenieursbureaus die gingen fuseren
Suzanne van de Kerk

Er werd in 2015 niet veel ruchtbaarheid aan gegeven. Maar toch wil ik via deze weg kort de aandacht vestigen op de per 1 oktober 2015 in werking getreden herziene SER-fusie gedragsregels. De gedragsregels uit het jaar 2000 kennen nu een uitgebreidere werkingssfeer en zijn, anders dan voorheen, ook van toepassing op vrije beroepen, zoals accountants, advocaten, stedenbouwkundigen, architecten en ingenieurs.

De gedragsregels moeten de belangen van werknemers beschermen bij een voorgenomen fusie. Ze zijn van toepassing bij – kort gezegd – fusies waarbij een Nederlandse onderneming van 50 of meer personen is betrokken.

De kern van de gedragsregels is dat de fusiepartijen de betrokken verenigingen van werknemers tijdig in kennis stellen van de voorgenomen fusie, informatie over de fusie verstrekken en vervolgens de werknemers de gelegenheid bieden hun oordeel te geven vanuit het gezichtspunt van het belang van de werknemers. Dit laatste wel op een moment dat het werknemersoordeel er nog toe doet binnen het fusietraject. Daarnaast moet de fusie worden gemeld aan de SER.

De fusiegedragsregels hebben niet de status van wet. Maar er is nu wel een geschillencommissie die een beslissing kan nemen in een geschil, tot een minnelijke schikking kan komen en die openbaarheid geeft aan de beslissing, eventueel onder vermelding van de namen van de overtreders van de gedragscode (naming and shaming).

Sommigen zullen de regels zien als een extra administratieve last en anderen juist als wenselijke versterking van de medezeggenschap binnen het bedrijfsleven. Hoe dan ook, de fusiegedragsregels van de SER zijn regels waarmee voortaan serieus rekening moet worden gehouden door ingenieursbureaus met fusieplannen. Dit is geen grapje.

Reageer op dit artikel