blog

Met bijscholing extra werk geen probleem

bouwbreed

Met bijscholing extra werk geen probleem

Verduurzaming levert de komende jaren extra werk op voor 6000 werknemersMet goede en tijdige bijscholing kunnen bouwvakkers en installatiewerkers de verwachte groei in de verduurzaming van woningen aan. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Het rapport ‘Energiebesparende technieken en kwalificaties bouwpersoneel’ is in december verschenen in opdracht van Fundeon, OTIB en het O&O fonds voor de bouwnijverheid.

In het rapport zijn de gevolgen geanalyseerd van de huidige verduurzamingsmaatregelen voor de arbeidsinzet in de woningbouw. Het onderzoek werd ingepast in het meerjarenproject BuildUpSkillsNL, dat zich specifiek richt op de toekomstig benodigde vaardigheden.
Het doel van het onderzoek is de invloed te beschrijven van versnellingsprogramma’s als Stroomversnelling, Urgenda en Kleur uw gemeente Groen in Nederland, gericht op verduurzaming van de gebouwde omgeving en meer specifiek op de veranderingen die nodig zijn in de competenties van de werknemers in de bouw.

Meer informatie

De bouwsector wil graag meer informatie over de omvang en het tijdschema van deze veranderingen om prioriteiten te kunnen stellen in het initieel onderwijs. In dit onderzoek zijn deze programma’s vergeleken, maar is ook gekeken naar de verduurzamingsactiviteiten die niet direct zijn toe te schrijven aan deze programma’s.

Afhankelijk van de snelheid en de aard van de veranderingen zal naar schatting de komende jaren tussen de 2 en 6 miljard euro worden geïnvesteerd in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, dat levert in 2020 extra werk op voor ongeveer 6000 werknemers. De meeste renovaties zullen in 2020 overigens nog steeds ‘quickwins’ zijn, zoals vloer-, dak- en wandisolatie en diverse duurzame installatietechnieken in plaats van renovaties naar energieneutrale gebouwen, zoals blijkt uit de grafiek op deze pagina.

Nul-op-de-meter

Bij succesvolle uitvoering van de Stroomversnellingsprojecten en Urgenda zal de markt voor renovaties naar nul-op-de-meter na 2020 sterk toenemen en op termijn het aandeel van quickwins terugbrengen tot zo’n 300.000 woningen per jaar. De onderzoekers verwachten niet dat die versnelling zich voor 2020 zal voordoen. Organisaties die zich tot 2020 willen richten op maatregelen en slimme combinaties van maatregelen, moeten zich de benodigde technieken eigen maken zodat ze over vijf jaar kunnen bijdragen aan de verduurzamingswerkzaamheden.
Om uiteindelijk een energieneutrale omgeving te realiseren in 2050 is na 2020 een extra versnelling nodig van zo’n 75.000 extra nul-op-de-meter renovaties of 300.000 woningen met quickwins per jaar.

Soft skills

Uit interviews met bedrijven en vertegenwoordigers van de programma’s blijkt dat de bouwvakkers en installatiewerkers meer soft skills, interdisciplinaire kennis en specifieke (deels nieuwe) technische vaardigheden nodig hebben. Deze kunnen via post initieel onderwijs (bijscholing) worden geleerd. De innovatieve programma’s (zoals de Stroomversnelling) hebben behoefte aan integratie van functies in de bouw- en installatiesector, terwijl de traditionele programma’s sterk zijn gericht op het optimaliseren van bestaande technieken en vaardigheden. Deze resultaten bevestigen de analyses van het Build Up Skills-project.

Het onderzoek bevat veel aanknopingspunten voor de aanbieders van post initieel onderwijs. We verwachten dat ook het initieel onderwijs zijn voordeel zal doen met de resultaten. Met voldoende aandacht voor goede en tijdige scholing is de bouw- en installatiesector op de toekomst voorbereid.

Joep Jansen
Projectleider Fundeon in BuildUpSkills

Het onderzoek is te downloaden via de website van BuildUpSkills,
http://buildupskills.otib.nl/Upload/EIB rapport.pdf

Reageer op dit artikel