blog

Resultaten uit het verleden

bouwbreed Premium

Resultaten uit het verleden
Suzanne van de Kerk

Mond-tot-mondreclame is ideaal. Klanten komen vanzelf, want jij levert kwaliteit. Voor een redelijke prijs. Helaas werkt deze vorm van reclame niet bij openbare aanbestedingen. Bij onderhandse procedures kan het wel. Om inschrijvers te selecteren. Dat was altijd al zo. En sinds een paar jaar noemen we dat past performance.

Bij zo’n indrukwekkende naam hoort ook een indrukwekkend systeem. Geen lijstjes in het hoofd van de projectmanager. Maar objectief en transparant. Helaas wordt dat al gauw heel ingewikkeld. Ga maar na: een systeem moet veel beoordelingen bevatten om er wat mee te kunnen. Eén aanbestedende dienst heeft daarvoor te weinig opdrachten. Dus moet het systeem regionaal opgepakt worden. Maar dan moet elke opdrachtgever precies hetzelfde systeem gebruiken. Dus dat vereist afstemming. En er op dezelfde wijze mee omgaan.

Opnieuw afstemming. En eigenlijk moeten regionale systemen ook weer erg op elkaar lijken. Anders is het voor aannemers niet meer te volgen. Nog meer afstemming. En ook binnen elke aanbestedende dienst moet vervolgens hetzelfde gewerkt worden. Dan is er ook nog een hardheidsclausule nodig. Want wat als vooroordelen een rol spelen? En trouwens, hoe verhouden grote en kleine projecten zich tot elkaar? Theoretici gaan er helemaal los van!

Maar is zo’n systeem nog zo op te zetten dat we de doelstelling er nog in herkennen? Ik hoop echt dat het lukt. Maar ik hoop ook dat er inkopers in het land blijven die collega’s vragen welke partijen strak en net werk leveren. En die past performance gebruiken om een aanvullende wildcardte beoordelen. En vooral om tijdens het werk al de prestaties te meten. Om zo bij te sturen. En een beter project te krijgen. Voor nog steeds een redelijke prijs. Want daar was het uiteindelijk allemaal om begonnen.

Reageer op dit artikel