blog

Auto-industrie leert van bouw

bouwbreed

Auto-industrie leert van bouw
Suzanne van de Kerk

Van voor de bok, op de bok. Met deze verplaatsing van paardenkracht is de auto-industrie geboren. De ambachtelijke wagenbouw veranderde in massaproductie, maar het principe is gelijk gebleven. Tot zover de geschiedenis van de auto.

De auto-industrie als voorbeeld dat de bouw moet volgen – een maar al te bekend verhaal. Een met een kern van waarheid en daaromheen veel ruis. Voorgangers in de bouw heffen het wijzende vingertje. Ze hopen op groeiend zondebesef met loutering, lees innovatie, tot gevolg.

De boodschap hakt stevig in op het zelfvertrouwen in de sector. Als autofabrikanten aannemers waren, zaten ze, is ongeveer de strekking, nog steeds te knutselen in de wagenwerkplaats. Gelukkig blijkt er nog een verhaal te vertellen. Ook in het kader van de kerstgedachte een welkome opsteker. De praktijk is voor een groot deel andersom. De auto-industrie heeft veel geleerd van de bouw en kan er nog wel meer van leren.

Hier de belangrijkste lessen:

1 Legolisering. Het beroemdste en meest simpele voorbeeld, waarbij meester en volgeling helaas worden omgedraaid. Één blik op het legospel maakt duidelijk: dit is niet geïnspireerd op de auto-industrie, maar op de bouw. Terwijl auto’s in de loop van de tijd steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, maakt de bouwsector met een reeks standaardelementen van de toeleverende industrie de meest uiteenlopende objecten.

2 Energie. Het rendement van de ontploffingsmotor was laag, is laag en blijft laag. Als het leeuwendeel van de opgewekte energie uit warmte bestaat, kun je er beter een wkk-installatie van maken. Of toch maar niet. Moderne cv-ketels breken alweer nieuwe records. Zelfs 100 % rendement vindt de bouw niet genoeg meer. Met een warmtepomp gaat de prestatie nog een paar keer over de kop.

3 3D-printen. Herkennen we hierin een doorontwikkeling van de principes van de betonbouw? Het lijkt erop.

4 Lokale productie. Een prominent doel van pleitbezorgers van een duurzame economie, samengevat in de slogan Think global, act local. Goed voor milieu, lokale werkgelegenheid en regionale pluriformiteit. Bouwbedrijven, ook de grote, opereren bij uitstek regionaal. Bouwen voor en door de regio’s, dat is het beeld. Ook grondstoffen komen bij voorkeur uit de buurt. Terwijl auto’s – en aansluitend hierbij de benodigde infrastructuur – overal ter wereld veelal hetzelfde ogen, blijven gebouwen onderscheidende kenmerken.

Reageer op dit artikel