blog

UAV-gc valt vrij simpel heel stuk te verbeteren

bouwbreed Premium

UAV-gc valt vrij simpel heel stuk te verbeteren

De UAV-gc heeft veel goeds gebracht de afgelopen vijftien jaar. Maar onze bouwwereld is veranderd en velen vinden daarom dat de UAV-gc ingrijpend moet worden aangepast. Een groep van zestien betrokken praktijkmensen, van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, is hierover met elkaar in gesprek gegaan. De conclusie is dat verandering noodzakelijk is, maar vooral ook dat verbetering vrij simpel mogelijk is!

De nadelen van de UAV-gc, zoals een onevenwichtige risicoverdeling, zijn natuurlijk al breed uitgemeten. Daarnaast is de UAV-gc in de praktijk maar al te vaak een vermomming voor een traditionele en dichtgetimmerde aanbesteding. En hoe partijen in de praktijk met de voorwaarden omgaan, verdient ook geen schoonheidsprijs. Bijvoorbeeld de interpretatie van paragraaf 13, Bodemaspecten, de status en hoeveelheid van door opdrachtgevers verstrekte informatie, de vele eigen “standaarden” voor de VS2 met allemaal uiteenlopende proceseisen, de wijzigingenparagraaf, het gebrek aan eenduidigheid van begrippen, de aansluiting met SCB…. de lijst wordt te lang voor een opiniestuk.

Ik wil in deze discussie echter vooral “de grote kans” benoemen. We mogen immers niet vergeten dat de UAV-gc wel degelijk een innoverend en integrerend effect op onze bouwkolom heeft gehad. In de jaren negentig, toen ‘d&c’ in Nederland nog vrijwel onbekend was, werd een set voorwaarden in elkaar gestoken, die anno 2015 nog steeds werkt en wordt gebruikt. Dat verdient een groot compliment.

Ook bij opdrachtgevers heeft het instrument veel losgemaakt. Men is zich tegenwoordig veel meer bewust van de potentie van allerlei vormen van geïntegreerd werken. Ja, tot nu toe vooral bij grotere professionele opdrachtgevers en vooral in de infra. Maar ik zie in mijn praktijk in toenemende mate ook lagere overheden geïntegreerd contracten omarmen en ook in de U-bouw wordt geïntegreerd gewerkt, bijvoorbeeld bij onderwijs- en zorginstellingen. Men is de probeerfase nu echt voorbij.

Tegelijkertijd is zichtbaar dat er brede consensus is over de noodzaak om veranderingen aan te brengen. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn het eens over de noodzaak van wijzigingen. Vanuit de verschillende rollen blijkt er ook overeenstemming over de richting waarin de UAV-gc moet vernieuwen: een vernieuwing die gedragen wordt door alle betrokken partijen.

Draagvlak

Vernieuwing is dus zeer gewenst en kan rekenen op breed draagvlak. En waarom zou je daarbij niet wat ambitieus zijn? Waarom niet de kans grijpen om verder te springen? Kijken of we de wereld van utiliteitsbouw en woningbouw beter kunnen bedienen of geïntegreerde bouworganisatievormen ook voor kleinere organisaties hanteerbaar kan worden gemaakt.

We kunnen ongetwijfeld nog vijftien jaar doorhobbelen met het huidige instrument, maar er is nu momentum voor innovatie én het is relatief makkelijk te organiseren. Opdrachtgevers, bouwers en adviseurs nemen gezamenlijk het initiatief, praktijkmensen bepalen gezamenlijk de inhoudelijke koers en uiteindelijk mogen juristen de uitwerking doen onder regie van die praktijk. En daarbij een permanent systeem van monitoring en evolutie, maar ook een flinke link naar onderwijs en opleiding. Ik schat in dat we eind 2017 klaar kunnen zijn, maar dan moeten we nu de handen ineen slaan!

Joost Merema, partner PRO6managers

Reageer op dit artikel