blog

Ik blijf me verbazen

bouwbreed Premium

Ik blijf me verbazen

Op mijn leeftijd zou niets me eigenlijk nog moeten verbazen. En toch gebeurt het nog vrijwel dagelijks. Neem bijvoorbeeld premier Mark Rutte deze week in Brussel. Hij wilde den volke kond doen van de harde aanpak die Nederland wel even tijdens het komende voorzitterschap ten toon zal spreiden in het vluchtelingenbeleid. Spierballentaal van de bovenste plank dus.

Het lijkt begrijpelijk. De polls geven immers aan dat de PVV van Wilders het hartstikke goed doet. Rutte denkt natuurlijk dat dit komt door de xenofobe opstelling van Wilders en wil daar overheen schreeuwen. Niets is echter minder waar. Het is het vertrouwen dat het Nederlandse volk verloren heeft in de gevestigde politieke partijen die de kiezer in de armen drijft van iemand die het simpel houdt en iedereen die het niet met hem eens is voor gek verklaard. Dat begrijp het volk tenminste.

De vorige keer dat uit zijn partij spierballentaal klonk -u weet wel, grenzen dicht, die mensen komen hier allen maar voor borstvergroting/-verkleining- leverde dat spannende beelden uit Oranje op waar een staatssecretaris iemand van de sokken reed om te vluchten. In een onbeschaafd land zou zo iemand gelyncht zijn, in een beschaafd land verwacht je dat het kabinet opstapt. Niet dus in ons bananenkoninkrijk waar de premier maar al te graag kolencentrales openhoudt. Je zou haast gaan denken dat hij aandelen in de mijnbouw heeft.

Elk verstandig mens kan niet anders dan voor sluiting te zijn. Onverstandige mensen kijken alleen maar naar de kosten. Volgens de Telegraaf 800 miljoen euro. Oogkleppen, dus. Waar blijven de opbrengsten in termen van nieuwe duurzame werkgelegenheid, schonere lucht die miljarden in de gezondheidszorg bespaart als we de Wereld Gezondheidsorganisatie mogen geloven.

Het is ook volstrekt verkeerd denken van jongens als VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer die eveneens alleen de kosten berekent. Maar beste Hans, denk ook eens aan de sloopsector, de bouw en de installateurs. Kolencentrales slopen levert leuke omzet voor de slopers en de bouw- en installatyiesector profiteert volop van de energietransitie. Dat levert meer op dan het stilleggen van de kolencentrales kost. Hou dus eens op met dat achterhoedegevecht en heb meer oog voor volgende generaties.

Wat dat betreft is het goed dat er nu eindelijk weer eens krachtige PvdA-bestuurders opstaan. Sharon Dijksma is luttele dagen op het ministerie van I&M en ze heeft al ontdekt dat er honderden miljoenen voor spoorvervanging op de plank liggen bij Prorail. Daar gaan kopen rollen. En Diederik Samsom durft nu eindelijk ook weer eens zijn achtergrond als activist te laten zien door samen met GroenLinks een Klimaatwet voor te stellen. Tandenknarsend zal de VVD dit aanzien. Dit is de opmaat naar een val van het kabinet. Hoewel, het zou mij verbazen als dat werkelijk gebeurt. Macht corrumpeert niet alleen, maar smaakt ook zoet. Rutte zal dit dus wel als niet meer dan een rimpeling in zijn bestaan beschouwen.

Follow me on twitter @ferryheijbrock

Reageer op dit artikel