blog

Iedereen heeft het gedaan

bouwbreed Premium

Iedereen heeft het gedaan

De parlementaire enquêtecommissie Fyra wijst heel veel schuldigen aan. Niemand lijkt er zonder schuld vanaf te komen. Het rapport beschrijft een wereld waarin mensen alleen vanuit het eigenbelang handelen. Zo nodig door vals spel.

In mijn boekje De onderste steen uit 2015 over parlementair onderzoek verwonderde ik me erover dat een enquête kennelijk alleen geslaagd is als er schuldigen zijn. Vaak al wordt het vonnis geveld in de verhoren, terwijl die er juist op gericht zijn feiten en informatie boven tafel te krijgen. Enquêtes horen te gaan over parlementaire controle, schreef ik. En dan is het vooral interessant te vernemen wat de Kamer er nou zelf van leert.

Want de wereld is ingewikkeld en wordt er niet eenvoudiger op als we een trein willen bestellen in een situatie dat er twee naties, twee nationale spoorwegen en een handvol internationale treinenbouwers bij zijn betrokken, nou, nou. En dat dat dan bovendien moet plaatsvinden terwijl overheid en spoorsector niet vanuit het belang van de reiziger handelen. Mwaah, dat is me toch wat. In het rapport wordt een beeld opgeroepen van een verzameling incompetente mensen, die met elkaar niet in staat zijn een deuk in een pakje boter te slaan. Maar stel nu dat dat ding niet al direct uit elkaar was gerammeld, maar de kinderziekten gaandeweg waren opgelost, dan hadden die incompetente mensen die elkaar wantrouwden en vals spel speelden het project succesvol afgerond. De stelling van de commissie dat het de schuld van al die incompetente mensen is, lijkt me dan ook niet houdbaar. Eerder moet de verklaring worden gezocht in het onvermogen om in zo’n complex spel regie te houden.

Op het hoogtepunt van de aanleg van de TGV in Frankrijk was de regisseur van dat spel de minister van Grands Travaux, Jack Lang. Die ging, zoals dat zo mooi heet, door roeien en ruiten.

Reageer op dit artikel