blog

Huh!.. Da’s toch innovatie?

bouwbreed Premium

Huh!.. Da’s toch innovatie?

Mijn favoriete professor bedrijfsstrategie Dany Jacobs definieerde innovatie als “iets nieuws (dat gerealiseerd wordt) met (hopelijk) een toegevoegde waarde”.

Toegevoegde waarde is een veelomvattend begrip. Naast toegevoegde waarde voor de klant en toegevoegde waarde in termen van winst, moet de bouw vooral maatschappelijke waarde creëren. Geen sector heeft immers een grotere impact op het leven van mensen dan de bouw. Innovatie in de bouw zou ik daarom specifieker definiëren als: een commercieel haalbare vernieuwing, toegepast in de echte wereld, met een significante maatschappelijke impact.

Maar wat in de bouw als nieuw wordt ervaren, kan in andere sectoren allang common sense zijn. Mensen raken snel geïrriteerd als ik, vanuit die optiek, kritisch ben over innovaties die door ‘de sector’ als radicaal nieuw worden bestempeld. Neem de Heijmans One. Vorige week kreeg ik de kans om zo’n eenpersoonshuis eens van dichtbij te bekijken. Op Twitter liet ik weten teleurgesteld te zijn over de prijs en het innovatieve karakter van dit product.

De reacties waren voorspelbaar. Ik zou innovaties de grond in praten en dat is niet goed … foei! Maar waarom is de One innovatie? Omdat we zoiets binnen de bouw niet kennen? Of omdat Heijmans er een mooi en bijzonder knap marketingverhaal omheen heeft bedacht? Dat laatste is voor de bouwsector zeker innovatie. Niet het product. Er is zo een handvol bedrijven te noemen dat fraaie, verplaatsbare woningen levert voor aanzienlijk lagere prijzen, met innovatievere materialen en modernere productiemethoden.

Is de eerste generatie One’s dan de te dure versie voor de early adopters, zoals we die ook kennen in andere sectoren? Komt er straks een fabriek waar vijfduizend One’s per jaar uitrollen die door de gunstige prijsstelling en attractieve uitstraling een oplossing bieden voor de huisvestingsproblemen die we nu kennen? Dat zou pas vernieuwing zijn met maatschappelijke impact.

Reageer op dit artikel