blog

Van ontstaan tot vergaan

bouwbreed Premium

Ieder aards bestaan bevindt zich tussen ontstaan en vergaan. Dat geldt ook voor een bouwwerk. Architecten weten zich sterk betrokken bij het ontstaan van gebouwen. Gebouwbeheerders richten zich op het bestaan ervan. Sloopondernemers zetten zich actief in voor het vergaan van gebouwen. Zo is het altijd gegaan en zo heeft ieder zijn rol.

Je kunt het beste doen waar je goed in bent. Toch zitten daar weer grenzen aan. Steeds meer bouwopgaven vragen een grensverleggende aanpak. Dan gaat de architect te rade bij de sloper. De vastgoedmanager geeft tips aan de constructeur. Het bouwwerk is steeds meer een product van samenspel tussen diverse disciplines. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je elkaars taal spreken. Elkaars cultuur begrijpen. Voor elkaars denkwijze openstaan. Met elkaar kunnen samenwerken. Dat is niet iedereen gegeven. Een integrale aanpak vraagt begrip voor elkaars belangen en zienswijzen. Dat zijn nieuwe competenties die we vroeger niet op waarde wisten te schatten. Als specialisten het voor het zeggen hebben, hebben generalisten geen bestaansrecht. Als we alles vanuit een verkokerde werkelijkheid benaderen, krijgt een multidisciplinaire kijk geen kans. Toch komt er steeds meer consensus over de noodzaak van een integrale, vooral duurzame aanpak van de gebouwde omgeving. Wat is duurzaam? Daarover dient dan wel een eensluidende opinie te bestaan. Die komt er pas nadat in een intensief denkproces een gezamenlijk gedragen opvatting over de functie van een gebouw geformuleerd is. Zo’n functiegerichte benadering slaat een brug tussen de verschillende disciplines. Dan komt er een eenduidige visie en een gezamenlijke invulling van een gemeenschappelijke bouwopgave. Dan is de bouw niet onderhevig aan modegrillen en aan hypes, maar dan ontstaat een visie op het ontstaan van een gebouw, gekleurd vanuit het bestaan en doordacht tot en met het vergaan. Na alle drukdoenerij over duurzaam bouwen, breekt het tijdvak aan voor bewust bouwen.

Reageer op dit artikel