artikel

Verdubbeling boete disproportioneel

bouwbreed 865

In een snoeibestek was opgenomen dat de aannemer bij afkeuring van een specifieke bestekspost een boete opgelegd kon krijgen ter grootte van 40% van de prijs per eenheid van die bestekspost vermenigvuldigd met de opgedragen hoeveelheid.

Verdubbeling boete disproportioneel

Indien bij de herkeuring zou blijken dat de werkzaamheden nog altijd niet voldoen, zou een tweede boete van nog eens 40% opgelegd kunnen worden.  Het totale boetepercentage zou daarmee op 80% van de bestekspost kunnen komen. Eén van de leden van ACA GWG gaf aan deze regeling disproportioneel te vinden. ACA GWG deelt deze mening en heeft een klacht opgesteld aan de aanbestedende dienst.

Allereerst heeft ACA GWG betoogt dat het boetepercentage van 40% op zichzelf te hoog is en daarmee disproportioneel. Ter illustratie heeft ACA GWG verwezen naar het gebruikelijke boetepercentage van 30% in de Standaard RAW bepalingen bij beeldbestekken. Daarnaast heeft ACA GWG er op gewezen dat de aanbestedende dienst de keuze voor een dergelijk hoog boetepercentage deugdelijk moet onderbouwen, hetgeen niet gebeurd was.

Ten tweede is aangekaart dat de (mogelijke) verdubbeling van de boete tot een percentage van 80% ook disproportioneel is. De aanbestedende dienst heeft de klachten serieus genomen en direct contact gezocht met ACA GWG. De aanbestedende dienst heeft de boetebepaling naar aanleiding van de klacht herzien. Het boetepercentage bij de afkeuring van het werk is gewijzigd van 40% naar 30%. En de mogelijkheid tot verdubbeling van de boete bij een tweede afkeuring is komen te vervallen, maar is vervangen door de bepaling dat opdrachtgever betaling van de werkzaamheden mag opschorten zolang de aannemer niet voldoet aan de uitvraag. Met deze aanpassingen kon de klagende marktpartij prima leven, waarna de wijzigingen door de aanbestedende dienst zijn doorgevoerd.


Jelle Zeelenberg, Adviescentrum Aanbestedingen Grond Wegen en Groen.

 


 

Reageer op dit artikel