artikel

The Five Star Hotel …. voor bijen

bouwbreed 289

The Five Star Hotel, zo heet het betonelement van Buginn dat bijen redt. Zij willen hiermee een veilige nestgelegenheid creëren voor bijen en andere bestuivers, die op grote schaal gebruikt kan worden in openbare ruimtes.

The Five Star Hotel …. voor bijen

Het is een constructief betonelement, ontwikkeld door ecologisch hovenier Babako en de ontwerpers van Studio Überdutch. The Five Star Hotel is opgebouwd uit een aantal onderdelen: een betonnen basissteen, verschillende kernsoorten en een betonnen front. De basissteen functioneert als bouwelement waar onder meer keermuren, borders en onderdoorgangen bij viaducten geconstrueerd kunnen worden. Naast een mooie uitstraling is het front een barrière voor spechten en andere insectenjagers. Buginn is volgens de initiatiefnemers het eerste, seriematig geproduceerde bijenhotel dat op grote schaal toegepast kan worden.  

Reageer op dit artikel