artikel

Niet zo negatief. Ga voor Better Performance

bouwbreed 481

Peter Kamminga stelde in zijn artikel in Cobouw van 26 april jongstleden dat Samenwerken hard werken is. Ook stelt hij dat samenwerken niet dicht te spijkeren valt in een contract. CROW kan deze visies alleen maar onderschrijven. Tegelijkertijd is CROW beslist niet somber over het samenwerkingsperspectief tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Niet zo negatief. Ga voor Better Performance

Kamminga schetst een suggestie dat het contract, de samenwerkingsovereenkomst, (nog?) niet in staat is bij te dragen aan de wederzijdse verwachtingen en de houding van de contractpartners. Daar overheen wordt een doembeeld van Amerikaanse miljoenenclaims geprojecteerd en geeft daarmee voeding aan een negatieve grondhouding. Dat is jammer want vanachter barricades is het moeilijker elkaar een hand te geven dan op het gezamenlijke groene speelveld.

De tien door Kamminga opgesomde ‘Principes in de Tenderfase’ bestaan voor een groot deel uit principes die door de ‘Past Performance’-systematiek wordt aangepakt. Door op basis van duidelijke werkafspraken tijdens de uitvoering met regelmaat de samenwerking te toetsen aan uitgesproken verwachtingen wordt het mogelijk daarop bij te sturen. Hierdoor wordt structureel bijgedragen aan het slechten van vooroordelen, het duiden van verwachtingen en het creëren van gezamenlijke randvoorwaarden voor de samenwerking. Zorgen worden bijtijds uitgesproken en constateringen en acties vastgelegd en concreet gemaakt. Lees de aanpak in onze Handreiking er maar op na!

Better Performance!

Zoals Peter Kamminga aangeeft is het niet gezegd dat door zomaar een succesvol recept uit project A in te zetten in project B de samenwerking ook per definitie verbetert. Dit mag dan zo zijn, maar ook dit verdient wat ons betreft een meer positieve benadering! Een goede samenwerking is een complexe mix van factoren en cultuur is hierin een belangrijke factor. Cultuurveranderingen gaan niet snel, maar gebrúik nu de tools die op een praktische manier werken voor jouw werkproces. Altijd beter dan alleen maar praten óver de samenwerking toch?! Als we ons richten op het daadwerkelijk verbeteren van de samenwerking, wie weet wordt de samenwerking dan nog eens echt goed! Wat ons betreft streven we dus naar Better Performance. En een klein tipje van de sluier, mogelijk gaat de Past Performance systematiek zelfs zo heten! Al staan we zeker open voor andere suggesties. Hierover op een later moment meer.

Dus: stay positive, en try before you die… Zonder te bewegen kom je zeker niet vooruit!


Bob Nonnekens, Niek van Onna, CROW

Reageer op dit artikel