artikel

Digitaal vangnet voor magere tijden

bouwbreed 266

Digitaal vangnet voor magere tijden

Je moet het dak repareren als de zon schijnt. Dat universele gezegde dringt zich in de bouw meteen op bij het bericht dat komende zomer een digitaal platform voor ondernemers-in-zwaar-weer wordt gelanceerd. Het aantal faillissementen in de bouwsector daalt namelijk al jaren.

Op een totaal van 1.360 in heel 2013, gingen in maart van dat jaar 160 bouwbedrijven op de fles. Vorige maand waren dat er 21, blijkt uit cijfers van het CBS en dat aantal past in een dalende trend die het herstel van de economie en de aantrekkende woningmarkt onderstreept. “Toch vallen er jaarlijks er 40.000 ondernemingen onnodig om, met een maatschappelijke schadelast van ruim 2,5 miljard euro als gevolg”, benadrukt Han Dieperink, bestuurder van Stichting 155 en algemeen directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

Beter vindbaar, sneller en efficiënter

Dieperink doelt op het Bbz-NL-platform, een digitaal platform voor ondernemers-in-zwaar-weer, dat binnen­kort wordt gelanceerd. Als initiatief van het IMK is Stichting 155 al het nationale hulploket voor ondernemers. Medeoprichter Stichting ONL afficheert zich als ‘dé ondernemersorganisatie van Nederland die maar één belang heeft: de stem van de ondernemers te laten horen’. “We hebben elkaar gevonden in het nieuwe platform”, zegt Dieperink. “Daarmee willen we de hulpverlening rond de Bbz-regeling – het sociaal vangnet voor zelfstandigen van de overheid – beter vindbaar, sneller en efficiënter maken.”

Gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelf­standigen (Bbz) uit 2004, is die regeling bedoeld voor zelfstandigen die dusdanig in (tijdelijke) financiële problemen zijn beland dat het voortbestaan van hun bedrijf wordt bedreigd. Zij kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau, een lening of een krediet. In de praktijk maken ondernemers er om uiteenlopende redenen weinig gebruik van. Te onbekend, weinig toegankelijk en het duurt vaak erg lang.

Onnodig failliet

Volgens Dieperink sluit het digitale platform naadloos aan bij de wens om dat voor ondernemers te verbeteren. “Voor alles willen we voorkomen dat ondernemers onnodig failliet gaan, omdat ze het hoofd boven water hadden kunnen houden als ze van de Bbz-regeling gebruik hadden gemaakt. Soms weten ze niet eens van het bestaan af, soms duurt het te lang voor een aanvraag door de gemeente wordt gehonoreerd. Het Bbz-NL-platform gaat ondernemers snel en online toegang bieden tot de sociale ondernemersregelingen in Nederland. Ze moeten er bij wijze van spreken met een paar muisklikken achter kunnen komen of ze in aanmerking komen voor een regeling. Het platform moet ondernemers bovendien tools bieden bij het voorbereiden en doen van een kansrijke aanvraag bij gemeenten.”

Het nieuwe platform wordt een aanvulling op de site van Stichting 155 dat naar eigen zeggen in 2018 onder het motto ‘155-help-een-bedrijf’ ‘meer dan 10.000 ondernemers kosteloos op de kortste weg naar een oplossing voor hun problemen heeft geholpen’.

Dieperink: “Waar www.155.nl vooral een vroegsignaleringsfunctie en een loketfunctie heeft, wordt het nieuwe platform veel oplossingsgerichter. In feite neemt het een deel van de taken over die nu nog bij gemeenten liggen: gericht op de situatie waarin de ondernemer verkeert, krijgt het nieuwe platform primair een aanvraag- en zelfanalysefunctie. Het stelt ondernemers die aan de criteria voldoen in staat om zo snel mogelijk een kansrijke aanvraag te doen voor een Bbz-krediet. Dat is een enorme stap vooruit waardoor – daar zijn we van overtuigd – veel ondernemers het toch redden die anders kopje onder waren gegaan. Ook in de bouw, waar we een lichte stijging signaleren van het aantal zelfstandigen dat het financieel lastig heeft. Dat geeft te denken: als je het nu al niet redt, hoe moet het dan gaan als de hausse straks voorbij is?”

‘Zorg voor een plan B’

In de bouw wisselen perioden met vette jaren en perioden met magere jaren elkaar af. In tijden van hoogconjunctuur is het goed om een financiële buffer op te bouwen voor de mindere periode dan wel crisis die slechts een kwestie van tijd is.

“Stel tijdig een plan B op voor ieder risicogebied van de onderneming en wacht daar niet mee tot het risico zich voor doet,” geeft bestuurder Han Dieperink als tip. “Wat gebeurt er als de ondernemer een maand of langer ziek is? Wat als hij gaat scheiden? En wat als er opnieuw een economische crisis toeslaat? Als zelfstandige ondernemers tijdig een plan B opstellen voor dergelijke typische risico’s, kunnen ze er niet door worden verrast.”

Nog een tip van Dieperink: laat in goede tijden nooit statusdrang van invloed zijn op investeringsbeslissingen. “Denk daarbij aan een meerjarige sponsorovereenkomst bij de lokale golfclub; vestiging op een A-locatie als een B-locatie voor de business ook goed genoeg is én een dure nieuwe auto in plaats van een efficiënte occasion.”

Reageer op dit artikel