artikel

De Arbiter: Waarschuwen kan een dure plicht zijn

bouwbreed 520

Een natuurstenen vloer vertoont zetscheuren. Had de aannemer moeten waarschuwen dat de gekozen vloeropbouw ongeschikt was?

De Arbiter: Waarschuwen kan een dure plicht zijn

Ben ik mijn broeders hoeder? Een niet onbelangrijke vraag in een sector als de bouw waar verschillende partijen naast en/of na elkaar hun werk verrichten, terwijl al die werkzaamheden uiteindelijk wel tot één goed product moeten leiden. Hoe ver strekt je verantwoordelijkheid als je ziet, of had kunnen zien, dat zaken niet goed zijn afgestemd?

Cementdekvloer

In dit geval bouwt een aannemer een nieuwbouwwoning op basis van zijn eigen technische omschrijving. Conform die omschrijving voorziet hij alle vertrekken op de begane grond van een ongewapende 5 cm dikke cementdekvloer. Zo gezegd, zo gedaan. Na oplevering zet de opdrachtgever een tegelzetter aan het werk. Die laat in de dekvloer sleuven frezen en daarin leidingen aanbrengen voor een vloerverwarming, waarna hij natuurstenen tegels legt. Ook dat lijkt gelukt.

Ribcassettevloerelementen

Vier jaar na oplevering constateert de opdrachtgever in de woonkamer/keuken en in de hal scheuren in zijn tegelvloer. Hij schakelt een deskundige in. Die stelt haarscheuren vast waarin de natuursteen hier en daar een beetje is afgebrokkeld. Aan weerszijden van de scheuren is plaatselijk sprake van niveauverschillen. De scheuren doen zich voor boven de naden tussen de ribcassettevloerelementen en ter plaatse van de overgangen tussen de verschillende vloervelden.

Vloeropbouw

De deskundige vindt de vloeropbouw niet geschikt voor directe afwerking met een natuurstenen vloer. De vloerelementen zijn niet constructief gekoppeld, waardoor ze onafhankelijk van elkaar kunnen vervormen. Verharding en droging veroorzaken ook krimpvervorming van de elementen. Ontstane scheuren in de vulnaden kunnen zich doorzetten in de ongewapende niet zwevende direct op de elementen aangebrachte dekvloer.

Naar de Raad

Vervolgens stelt de opdrachtgever de aannemer aansprakelijk en stapt hij, nadat ze er samen niet uitkomen, naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Hij wil ofwel dat de aannemer de cementdekvloer herstelt of aanpast en ook alle vervolgschade herstelt, waaronder een nieuwe vloerwarming en natuurstenen vloer. Ofwel wil hij een schade van in totaal ruim 45 duizend euro vergoed zien.

Technische beoordeling

De arbiter gaat zoals gebruikelijk zelf de vloeren bekijken tijdens de mondelinge behandeling. Hij ziet daar met eigen ogen wat de deskundige al beschreven heeft en stelt vast dat de scheurvorming optreedt over de volle lengte van de onderliggende naden. Gelet op de tekening onderschrijft hij het oordeel van de deskundige over de ongeschikte vloeropbouw.

Herstel nodig

De aannemer voert allerlei andere mogelijke oorzaken aan. Zoals ‘onvoldoende dekking op de vloerverwarmingsleidingen’, ‘krimp en uitzetting van de verse dekvloer’, of het ‘niet naleven van het opstookprotocol van de vloerverwarming’. Maar de arbiter legt deze en andere argumenten terzijde.

Broeders hoeder?

De opdrachtgever hoeft de scheurvorming niet te accepteren: de vloer moet hersteld worden. En wel door de aannemer, want de vraag of die aansprakelijk is wordt door de arbiter met een volmondig ja beantwoord. Hij heeft namelijk niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht, terwijl hij heel goed wist wat de bedoeling was. Zo is al in zijn onderhandelingen met de opdrachtgever gesproken over vloerverwarming. Hij heeft zelfs voor de aanleg daarvan een meerprijs genoemd, inclusief een 70 mm dikke vezelversterkte en gewapende cementdekvloer.
Hij was, kortom, volledig op de hoogte, ook van de geplande natuurstenen vloer, en had de opdrachtgever moeten waarschuwen. Nu hij dat niet heeft gedaan, is hij volledig aansprakelijk voor de gevolgen. Hij moet de dekvloer in zijn geheel vervangen door een wel geschikte dekvloer, inclusief nieuwe vloerverwarming en natuurstenen afwerking. Daarnaast draait hij op voor de kosten van onderzoek en het proces.


Ton Hesp

(Meer over dit vonnis is te vinden op raadvanarbitrage.info, onder nummer 36.146)

De Arbiter
Vonnissen van de Raad van Arbitrage zijn vaak interessant voor een breder publiek dan alleen de partijen die bij het geschil betrokken zijn.
In deze rubriek wordt elke maand een zaak van de Raad besproken.

Reageer op dit artikel