artikel

Online woningdossier

bouwbreed 185

HomeDNA, zo heet het online woningdossier voor verkoop, kopers- en huurdersbegeleiding, bouwkwaliteit, service, onderhoud en renovatie bij nieuw- of verbouwprojecten. Voor iedere fase van het bouwproces is er een gebruiks­vriendelijke module.

Online woningdossier

De modules kunnen afzonderlijk of integraal worden ingezet. Voor het stroomlijnen van de werkzaamheden zijn er verschillende apps ontwikkeld. Zo zijn er handige checklijsten gemaakt op het gebied van veiligheid op de bouwplaats. Handig voor uitvoerders dus. Denk aan het plaatsen van de bouwhekken, de inrichting van het bouwterrein, de begaanbaarheid en vluchtwegen. Zo kun je al voor de start van het project nagaan of aan alle randvoorwaarden voor veilig werken is voldaan.

Voor gehele bouwketen

Home­DNA is er voor de hele bouwketen: ontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties, makelaars en leveranciers. Het product is bedacht vanuit ruim 25 jaar ervaring en expertise in de vastgoed­sector en het idee dat contact met de klant en samenwerking tussen alle betrokken partijen eenvoudiger en efficiënter moest kunnen in het digitale tijdperk. HomeDNA kan ook gekoppeld worden aan onder meer het Nieuwbouw Platform, WordPress, DigiOffice, Kraan Bouwsoftware en Microsoft Dynamics AX.

Reageer op dit artikel