artikel

We are (not) going to build a wall

bouwbreed Premium 654

Wanneer u als aannemer meedoet aan aanbestedingen, waaronder openbare aanbestedingen ter uitvoering van – bekritiseerd – overheidsbeleid waarbij grote hoeveelheden publieke gelden zijn betrokken, moet u er rekening mee houden dat u, eerder dan een willekeurig ander particulier bedrijf, doelwit kan zijn van publiek geuit ongenoegen.

We are (not) going to build a wall

Dat vind ik niet, maar dat vindt het Gerechtshof Den Haag. Het Gerechtshof Den Haag deed deze uitspraak in een strafzaak uit 2017 en herhaalde deze uitspraak nogmaals in iets andere bewoordingen in augustus van dit jaar. In de strafzaken ging het om personen die posters met de volgende tekst hadden opgehangen in de gemeente Krimpenerwaard. Uw duurzame partner in deportaties Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op kamp [www]”;

Bouwbedrijf

Het bouwbedrijf dat genoemd werd op de posters heeft in opdracht van de overheid een gebouw gerealiseerd dat gebruikt werd/zou gaan worden bij de uitvoering van het beleid inzake het huisvesten en het vervolgens uitzetten van vluchtelingen. De personen wilden met hun posters aandacht vragen voor het in hun ogen onjuiste overheidsbeleid inzake het uitzetten van (minderjarige)vluchtelingen en in dit verband in het bijzonder over de wijze waarop (minderjarige) vluchtelingen worden gehuisvest. De personen zijn van mening dat een onderdeel van het overheidsbeleid bestond uit het vastzetten van onschuldige families in een gevangenis.

Doelwit

Daar waar het Gerechtshof in 2017 nog tot een veroordeling van één van de personen komt, bepaalt het Gerechtshof in 2018 dat geen strafbaar feit is gepleegd. Hoewel dit feit op zich al wonderlijk is (de feiten zijn identiek), verwonder ik mij nog meer over dat zinnetje in het arrest: als je meedoet aan aanbestedingen ter uitvoering van bekritiseerd overheidsbeleid, ben je eerder een doelwit; als aannemer moet je daar rekening mee houden. Wat bedoelt het Hof precies met deze zin? Bedoelt het Hof dat je huid als aannemer dan maar dikker moet zijn, dan die van aannemers die niet meedoen aan aanbestedingen? Of is het alleen maar een feitelijke constatering?

Muur

Bekritiseerd overheidsbeleid is er genoeg. U hoeft de krant maar open te slaan en u kunt er over lezen. Niet alleen de opvang en/of ‘deportaties’ van vluchtelingen binnen Europa is een precair en bekritiseerd onderwerp, maar denk ook aan de bouw van de muur tussen de Verenigde Staten en Mexico. De aannemer die die muur gaat bouwen (als het ooit al gaat gebeuren), zal zeer waarschijnlijk ook vervelende posters of vergelijkbare acties kunnen verwachten. Ook abortusklinieken, laboratoria die dierproeven verrichten en/of advocaten die – al dan niet door de overheid gefinancierde – rechtsbijstand verlenen aan verdachte personen zijn met enige regelmaat mikpunt van kritiek. Wanneer het gaat om gevoelige onderwerpen kan je ‘vervelende posters’ verwachten.

Andere formulering

De aanbestedingssetting en/of het feit dat er veel publiek geld wordt uitgegeven lijkt mij niet relevant. Van mij had het Gerechtshof het zinnetje dan ook beter kunnen weglaten, of anders kunnen formuleren. Meedoen aan aanbestedingen maakt je geen doelwit, maar werken aan precaire zaken (helaas) wel…


Arnold Gelderman, Advocaat Kienhuis-Hoving

Reageer op dit artikel