artikel

Wat doe je bij regelmatig verzuim?

bouwbreed 1019

Wat doe je bij regelmatig verzuim?

Goed personeel is schaars, maar wat als één van je werknemers regelmatig ziek is. Timmerman Jaap is er zo één. In de vorige editie schreven we al wat je op orde moet hebben bij de eerste ziekmelding, over het belang van een verzuimreglement en de verplichting om een (basis)contract met een arbodienstverlener te sluiten. Maar Jaap meldt zich niet een keer ziek maar inmiddels regelmatig op maandagen. Wat nu?

Is Jaap alwéér ziek?

Jaap heeft zich op een maandagochtend voor de vijfde keer dit jaar ziekgemeld. Je weet dat hij zondagavond een feestje had en je vermoedt dat Jaap niet echt ziek is, maar dat het zondag laat is geworden en hij te veel heeft gedronken. Dit kan natuurlijk een keer gebeuren, maar ook bij de vorige ziekmeldingen had je het vermoeden dat die volgden op een ‘zwaar’ weekend. Je vindt het niet terecht dat Jaap werktijd gebruikt om te herstellen van zijn kater. Hoe ga je hiermee om? Want een flinke kater kan er wel toe leiden dat Jaap echt ziek is en (inderdaad) niet kan komen werken, maar het is al de vijfde keer dit jaar.

Aantal ziekmeldingen

Allereerst is het van belang dat je als werkgever het aantal ziekmeldingen bijhoudt. Zodat duidelijk is hoe vaak een werknemer zich de afgelopen periode heeft ziekgemeld. Voer via het verzuimreglement de regel in dat een werknemer zich telefonisch bij jou of bij zijn leidinggevende moet ziekmelden. Want telefonisch contact is voor de werknemer die niet echt ziek is meer confronterend dan een ziekmelding door (bijvoorbeeld) een sms of WhatsApp-bericht. Vraag de werknemer bij terugkeer op de werkvloer hoe het met hem gaat. En zeg dat je blij bent dat hij er weer is. Je voorkomt daarmee dat de werknemer denkt dat het je niet uitmaakt wanneer hij terugkomt of dat je het te druk hebt met andere dingen. De drempel voor werknemers om zich ziek te melden wordt op deze manier hoger.

Regelmatig verzuim

Ook is het belangrijk dat je na een derde ziekmelding binnen een jaar met de werknemer in gesprek gaat. Hierin wijs je de werknemer op het vele verzuim. Werknemers hebben niet altijd in de gaten hoe vaak ze afwezig zijn. Het is dus goed hen daarvan bewust te maken en hen te wijzen op de gevolgen die het verzuim op het bedrijf en zijn collega’s heeft. Voer een open gesprek en maak de werknemer daarin geen verwijten. Mogelijk komt de oorzaak ter sprake (denk aan werkdruk, problemen thuis, etc.) en kan worden besproken op welke manier je de werknemer kunt helpen en hoe toekomstig verzuim daarmee kan worden voorkomen.

Tips om regelmatig verzuim te voorkomen en te beperken:

  • houd een verzuimregistratie bij;
  • houd de regie door vragen te stellen, interesse te tonen en een ‘beter gesprek’ te houden;
  • ga met elke werknemer na een derde ziekmelding binnen een jaar in gesprek waarin het vele verzuim wordt besproken. En leg vast wat er is besproken;
  • ga zo veel mogelijk op zoek naar de onderliggende oorzaak van de vele ziekmeldingen. (gaat het wel goed, zijn er financiële problemen of andere problemen thuis?).

Jaap geeft geen gehoor aan een oproep van de bedrijfsarts

Het blijft niet bij de maandagmeldingen van Jaap. Inmiddels is hij zelfs al twee weken thuis en heb je hem laten oproepen voor een onderzoek bij de bedrijfsarts. Van de bedrijfsarts krijg je te horen dat Jaap niet is verschenen. Ook op een nieuwe oproep van de bedrijfsarts heeft hij niet gereageerd. Hoe pak je dit aan?

Allereerst: een werknemer is verplicht om de bedrijfsarts informatie te geven die nodig is om te bepalen of de hij in staat is om te werken en recht heeft op loon. Ook is de werknemer verplicht zich aan redelijke voorschriften van de werkgever te houden. Als Jaap dus niet verschijnt bij de bedrijfsarts stelt hij jou niet in de gelegenheid te bepalen of hij recht heeft op loon. In dat geval mag je zijn loon opschorten. Loonopschorting is niet de definitieve oplossing maar alleen bedoeld als drukmiddel. Jaap heeft namelijk (eventueel met terugwerkende kracht) gewoon recht op zijn loon. Je moet het ingehouden loon dus uitbetalen zodra hij alsnog aan zijn verplichtingen voldoet en bij de bedrijfsarts verschijnt.

Medewerking re-integratie weigeren

Stel dat de bedrijfsarts vaststelt dat Jaap inderdaad arbeidsongeschikt is, maar Jaap vervolgens niet meewerkt aan zijn re-integratie, zijn genezing belemmert of weigert passende werkzaamheden te verrichten. In dat geval mag je het loon van Jaap stopzetten. Het verschil tussen het opschorten en het stopzetten van het loon is dat de werknemer bij een stopzetting niet met terugwerkende kracht recht heeft op loon op het moment dat hij weer gaat meewerken aan zijn re-integratie of alsnog passend werk gaat verrichten. Pas vanaf het moment dat hij weer meewerkt, heeft de werknemer weer recht op loon.

Let op: je bent verplicht om de werknemer schriftelijk te waarschuwen voordat je overgaat tot het opschorten of het stopzetten van het loon!

Beëindigen dienstverband

Als Jaap ondanks opschorting of stopzetting van het loon nog steeds niet meewerkt, dan ontstaat er een lastige situatie. Of Jaap in dat geval kan worden ontslagen, hangt van verschillende factoren af. Vaak is er dan iets anders aan de hand en is er sprake van een arbeidsconflict. Het is daarom verstandig in dat geval juridische bijstand in te schakelen om te kijken of er mogelijkheden zijn om tot een beëindiging van het dienstverband van Jaap te komen.

Reageer op dit artikel