artikel

Verzekerd van werk, maar niet tegen ziekte

bouwbreed 942

Werken in de bouw is niet zonder risico. De sector scoort al jaren slecht als het gaat om veiligheid.Wekelijks gebeurt er ergens in Nederland wel een ongeluk op een bouwplaats, regelmatig zelfs met fatale afloop. En hoewel de risico’s bekend zijn verzekeren maar heel weinig kleine zelfstandigen – met of zonder personeel – zich tegen arbeidsongeschiktheid.

Verzekerd van werk, maar niet tegen ziekte

De verzekeringen die voor werknemers verplicht zijn, zijn voor verreweg de meeste zzp’ers en zmp’ers simpelweg niet op te brengen: te duur en vaak ook niet afdoende voor de risico’s die mannen op de bouwsteiger dagelijks lopen. En wanneer je – misschien wel door een eerder ongelukje – al gezondheidsklachten hebt, wordt je sowieso uitgesloten door verzekeraars. Een brandend huis kun je niet verzekeren, stellen particuliere verzekeraars doodleuk.

Strenge toelatingsvoorwaarden

De belangenclub voor zzp’ers in de bouw, Zelfstandigen Bouw, raadt vakmannen zelfs niet meer aan om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, maar te kijken naar alternatieven. Daartoe is besloten vanwege de zeer slechte ervaringen met deze verzekeringen. “Verzekeraars hanteren zulke strenge toelatingsvoorwaarden dat veel zzp’ers geen verzekering kunnen afsluiten. Wie wel geaccepteerd wordt, betaalt een hoge premie en kan gedurende de looptijd geconfronteerd worden met flinke premieverhogingen. Voor veel beroepen wordt de verzekering al jaren voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd stopgezet. Bovendien loopt een zzp’er als verzekerde het grote risico dat hij bij arbeidsongeschiktheid toch geen uitkering krijgt”, zo meldt Zelfstandigen Bouw op zijn website.

Bijstand

Toch is het raadzaam voor een alternatief te kiezen. Want niemand wil door een een ongeluk – dat zeker in de bouw in een klein hoekje kan zitten – in de bijstand belanden.

Zelfstandigen Bouw raadt daarom een combinatie aan van een ongevallenverzekering én een broodfonds of een  ZZP Pensioen. Dat is een goed, betrouwbaar en betaalbaar antwoord op de problemen met AOV-verzekeringen. De collectieve ongevallenverzekering via Zelfstandigen Bouw keert uit wanneer je door een ongeval thuis of op je werk blijvend arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Wie zich daarnaast aansluit bij een broodfonds kan bij arbeidsongeschiktheid maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Met het ZZP Pensioen kan je als zzp’er het gespaarde bedrag ook aanspreken bij arbeidsongeschiktheid.

Verzekeren tegen ziekte bij het UWV is een andere mogelijkheid. Het UWV onderscheidt twee verzekeringen. De eerste is een ziekteverzekering die uitkeert als je ziek bent. De maximale uitkeringsduur is twee jaar. Indien je verzekerd wilt zijn van een langere uitkering kent het UWV ook nog een WIA verzekering. Deze keert uit na twee jaar lang ziek zijn. De verzekeringen zijn een afgeleide van de algemene verzekeringen voor werknemers.Maar 34 procent is verzekerd

Van de 873 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalde in 2015 maar 20 procent premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), berekende het CBS afgelopen zomer. Onder zzp’ers in de bouw ligt dat percentage iets hoger: 34 procent.

Zelfstandigen met personeel verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zzp’ers (33,5 tegen 19,7 procent). Ook hebben meer zmp’ers een private pensioenverzekering of lijfrente dan zzp’ers (17,2 procent tegen 10,4 procent).Verzekerde zzp’ers droegen in doorsnee 7,0 procent van hun bruto-ondernemersinkomen af aan aov-premie en zmp’ers 7,3 procent. B

Het doorsnee inkomen van zmp’ers is met 42,8 duizend euro bijna twee keer zo groot als dat van zzp’ers (23,1 duizend euro).

Reageer op dit artikel