artikel

‘Renoveren is end of pipe benadering….(qua CO2)’

bouwbreed 418

‘Renoveren is end of pipe benadering….(qua CO2)’

Het begon me te dagen, afgelopen week tijdens  twee evenementen die ik bezocht: het FSC event voor de houtwereld en de afsluiting van de energiesprong met EnergyUp.

Hebt u er wel eens bij stil gestaan wat het eigenlijk betekent, renoveren of nieuwbouw voor 0-energie? (of BENG, maar dan met wat zonnepanelen extra voor de 0?) Operationele energie, die voor verwarmen en ventileren, is dan namelijk geheel irrelevant geworden. Die veroorzaakt geen enkele milieubelasting meer, het is zonnestraling: direct voor PV panelen, indirect voor warme buitenlucht, en wellicht wat bestaande aardwarmte.

Embodied energy

Volstrekt oninteressant om daar nog op te sturen. Alle milieubelasting heeft zich verplaatst naar de materialen die nodig zijn om die 0-situatie te creëren. En niet alleen naar de materialen, ook naar de fossiele energie die in de productie van die materialen is gaan zitten, ook wel embodied energie, de energie voor winning vervoer, productie, en bouwen. En die is zeer relevant. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat niet de extreme isolatie variant de meeste CO2 reductie oplevert, maar de spouwmuur isolatie met dubbel glas variant, in renovatie, met inzet van wat meer PV. Het uiteindelijk resultaat in energie/CO2 reductie is dan beter.  

En of pipe

Maar dat roept dan weer de vraag op: waarom dan nog spullen gebruiken die met fossiele energie zijn gemaakt en vervoerd? Want de productie daarvan moet op termijn, om de klimaatdoelstellingen te halen, ook naar de 0-energie variant. De gehele maatschappij moet immers in transitie naar hernieuwbare energie 

Een woning renovatie naar 0-energie, is in feite een 80% CO2 reductie, geen 100% reductie,  en dan nog alleen de boven geschetste optimale versie. Die andere versies lopen al gauw terug tot 70 of slechts 60% CO2 reductie. Met andere woorden: de focus op de woning is dus eigenlijk een ‘end of pipe’ benadering: Symptoom bestrijding, de elementaire problemen eerder in de keten zijn niet opgelost.  

Eers de industrie om

Dat leidt tot de conclusie dat allereerst, voor het grootschalig renoveren, de industrie om moet. Dat levert namelijk dubbel op: de industrie is eerder om, en de 0-energerenovatie worden veel lucratiever, zijn echt 0, zonder rebound effect.  

Maar als de industrie in hernieuwbare energie moet investeren, zal deze ook als eerste naar reductie vooraf in het eigen proces gaan kijken.  Producten ontwikkelen die zo weinig mogelijk belasting veroorzaken, met materialen die zo weinig mogelijk embodied energie vragen.   

Dat levert nog een voordeel op: hoe minder embodied energy per product, hoe lager de claim op de transitie naar hernieuwbare energie, in behoefte aan (productie van) zonnepanelen, en windparken, wat weer materialen en energie zou kosten, enzovoort.  

Begrijpt u? 

Dus tel uit je winst. Een energieneutrale industrie, geen rebound in de renovatie,  een stimulans voor de circulaire economie, en bijdrage aan biobased beleid ( lage embodied energie materialen). Vier vliegen in een klap. Dus overheid zet alle kaarten op de (toeleverings-)industrie, ( niet alleen voor de bouw trouwens) vooraleer te focussen op eindproducten en zo aan end of pipe beleid te doen. Ronald Rovers is directeur van SBS research & consultancy.

Reageer op dit artikel