artikel

‘Samenwerken doe je niet alleen op 5 december’

bouwbreed 454

‘Samenwerken doe je niet alleen op 5 december’

Samenwerken of het gebrek eraan kan een project maken of breken. De trend is constant te blijven letten op een goede afstemming, ook al tijdens de tenderfase. De pilot bij de Nijkerkerbrug laat zien dat het kan. Echter, samenwerken is geen gelegenheidsvaardigheid, het hoort ‘op de werkvloer’ om daar continu en voortdurend te worden ontwikkeld.  Een viertal gastauteurs legt uit hoe speciale assesments ‘samenwerking’ enorm veel opleveren.

Een succesvol project betekent vaak een bestuurlijk gedragen project dat binnen tijd, budget en naar tevredenheid van stakeholders en klanten wordt opgeleverd. Om succesvol problemen op te lossen zijn evenwichtige risicoverdelingen, haalbare doelen, en escalatieregelingen nodig. 

Tot nu toe wordt echter zelden een appèl gedaan op relationele- en samenwerkingsvaardigheden als problemen dreigen. Terwijl sociaal en emotioneel ontwikkelde vaardigheden doorslaggevend zijn voor succesvolle projecten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het vermogen om anderen te begrijpen, zich te verdiepen in hun standpunten en afwegingen en ook bij weerstand in gesprek te blijven. Het vermogen om te verbinden en de relatie te onderhouden ook als spanningen optreden.  

Samenwerking kan onderdeel zijn van gunningscriteria

Het is mogelijk via een speciaal assessment samenwerking onderdeel te maken van de gunningscriteria. Bij de Nijkerkerbrug was het vermogen tot samenwerken zelfs 100 procent doorslaggevend om door te gaan naar de volgende fase. Met respect voor de beginselen van proportionaliteit, objectiviteit en transparantie. 

Wat is project DOEN

Wat is project DOEN
Koen van der Kroon, projectteamlid DOEN, Nijkerkerbrug van Rijkswaterstaat: “Voor project DOEN is samenwerkingsgedrag een pijler in het hele project. De keuze om in de aanbesteding op basis van samenwerking te trechteren komt voort uit één van de drie uitgangspunten van project DOEN: “Optimale Samenwerking met de Markt”. Binnen DOEN is bewust gekozen om de samenwerking al vóór en tijdens de aanbesteding samen met de markt vorm te geven, en niet pas na gunning. Deze aanpak was voor Rijkswaterstaat erg spannend.” 

De samenwerkingsassessments hebben relatief weinig moeite en investering gekost in relatie tot de opbrengst. Het samenwerkingsassessment is, in overleg met RWS, opgezet en uitgevoerd door onafhankelijke assessoren van Twynstra Gudde en Latere organisatieadvies die zorgden voor een betrouwbare weging.  

Koen: “Het was erg interessant om te zien dat we 5 zeer verschillende assessments hebben meegemaakt. Wat was nou écht de beste, en niet gezelligste of snelste samenwerking. De onafhankelijke begeleiding en onafhankelijke beoordeling zijn daar bepalend in geweest. We hebben nu al samen iets opgebouwd waardoor er een basis is om samen verder te komen ook bij onenigheid, of bij tegengestelde belangen.” 

Samenwerken is meer dan een momentopname

Joke Scholten (Latere) en Elske Schrijvers (TG), assessoren bij Project DOEN geven aan: “Samenwerken is meer dan een momentopname in een aanbestedingsprocedure, het is een continu proces waar nog veel winst te behalen is. Goed samenwerken is geen garantie dat er geen problemen of conflicten meer ontstaan tussen contractpartners bij de realisatie van een project; daarvoor verandert teveel ook tijdens de uitvoering. Goed samenwerken levert echter wel veerkrachtige teams op.  

Het werkt als een spiegel en vergrootglas in één

Eva van Burik, van VolkerWessels onderneming Van Hattum en Blankevoort, één van de partijen die deelnamen aan het assessment in project DOEN en eindigde op plaats twee: “Het samenwerkingsassessment werkt als een spiegel en vergrootglas in één. Als deelnemer legt het bloot waar je op gericht bent, op jezelf of juist de ander. De wijze waarop je reageert, fel of juist te rustig, heeft direct invloed op de sfeer, het verloop en het resultaat van de opdracht. De wisselwerking met de opdrachtgever komt niet vanzelf. In korte tijd vraagt het assessment aan alle deelnemers om open en bloot de belangen op tafel te leggen. En ja, je leert het meeste van je fouten. Durf in die spiegel te kijken en vergeet niet te genieten. Dan valt er alleen maar te winnen! Elske Schrijvers van Twynstra Gudde , Joke Scholten van Latere Organisatieadvies , Koen van der Kroon is Projectlid DOEN en Eva van Burik werkt bij Van Hattum en Blankevoort.  

Reageer op dit artikel