artikel

Voer die Klimaatwet in. En snel!

bouwbreed 1238

Voer die Klimaatwet in. En snel!

Nederland heeft een klimaatwet nodig, riepen grote Nederlandse bedrijven vorige week tijdens de Klimaattop. En dat is heel logisch. In onderstaand voorbeeld geeft Ike Teuling van Milieudefensie aan waarom zo’n wet onontbeerlijk is als we echt effectief klimaatbeleid willen voeren. Iets waarbij we het bedrijfsleven hard nodig hebben. Invoeren dus die wet, en snel.

Een klimaatwet – waarvoor Milieudefensie bijna tien jaar geleden al een voorstel presenteerde, en die onlangs werd ingediend door PvdA en GroenLinks – zorgt er namelijk voor dat het klimaatbeleid in ons land niet teveel versnippert, of per kabinetsperiode compleet verandert.

Zekerheid voor bedrijven noodzakelijk

​Dat geeft bedrijven de zekerheid die ze nodig hebben om te investeren in een fossielvrije energievoorziening en garandeert dat de nationale klimaatdoelen goed geborgd zijn. Zonder zo’n wet kan het zomaar gebeuren dat een minister opeens zijn beleid omgooit, zijn collega’s in Den Haag frustreert in hun plannen, duurzame ondernemers de pas afsnijdt en zo de klimaatdoelen in gevaar brengt.

Wie is

Wie is
Dat is precies wat er eerder deze maand gebeurde, toen minister Blok van Wonen een voordeelregeling voor duurzame bouwers opeens toch openstelde voor hun onduurzame concurrenten. Het ging daarbij om een nieuwe wet, waarmee het voor verhuurders per 1 september rendabel zou worden om op innovatieve manier huurwoningen energieneutraal te maken. Voorwaarde was, dat in die woningen geen gas mochten worden gebruikt. Zo moest de stap naar fossielvrij en energiezuinig worden gestimuleerd. 

Maar, onder druk van woningcorporaties stelde minister Blok voor om toch gasketels toe te staan. Daarmee wekte hij uiteraard de woede op van bedrijven die investeren in techniek om woningen te verwarmen zonder gas. Die verwachtten via de regeling eindelijk echt omzet te gaan maken. Minister Kamp van Economische Zaken riep al eerder dat ‘het fossiele tijdperk voorbij’ is, dus die verwachting leek logisch. 

Doel om zeep geholpen

Blok helpt met zijn voorstel bovendien ook het uiteindelijke doel van de regeling – minder gas, minder uitstoot – om zeep. Het wordt woningcorporaties immers makkelijk gemaakt om te (blijven) kiezen voor gas als energiebron. Terwijl die juist vanwege hun omvang en expertise een grote rol kunnen en moeten spelen in de transitie naar fossielvrij wonen. Iets wat financieel overigens prima haalbaar is met de huidige kennis en de technieken die eerdergenoemde innovatieve bedrijven in huis hebben. 

Eén minister kan groei van hele sector tegenhouden

Eén minister kan dus op deze manier een klimaatdoelstelling frustreren waar collega’s van een ander ministerie zich juist voor inzetten, in dit geval de omslag naar wonen zonder gas. Staatssecretaris Dijksma van Milieu maakte zich op de klimaattop van vorige week juist hard voor gasvrije woningbouw, indachtig het gewenste einde van het fossiele tijdperk. 

Kamp riep al eerder dat het fossiele tijdperk voorbij is

En éen minister kan dus zo de groei van een innovatieve en toekomstbestendige sector tegenhouden en de ondernemers die erin werken duperen. Een sector overigens, waarmee Nederland de komende jaren veel geld zou kunnen verdienen.

Minister Blok laat op deze manier glashelder zien waarom we zonder klimaatwet blijven steken in het fossiele tijdperk. Zelfs de bedrijven die met gas en olie hun geld verdienen, maken zich daarover blijkbaar zoveel zorgen, dat ze vragen om begrenzing via een stevige wet. En als je dié bedrijven eenmaal mee hebt, is er werkelijk geen enkele hobbel meer om die wet zo snel mogelijk in te voeren.Ike Teuling is campagneleider Energie van Milieudefensie.

Reageer op dit artikel