artikel

Hoe cultuur assetmanagement kan maken of breken

bouwbreed 418

Hoe cultuur assetmanagement kan maken of breken

“Wat heeft assetmanagement met cultuur te maken? De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) gaf het kernachtig weer tijdens het laatste jaarcongres: na de technologische ontwikkelingen zijn nu de organisatievraagstukken aan de orde.” Romy Pomp van Balance deelt hier de belangrijkste visies van het seminar ‘Assetmanagement & Cultuur’.

Welke taal spreek jij?

“Het bestuur en de werkvloer spreken meestal niet dezelfde taal” stelt Dieter de Vroomen (consultant Assetmanagement bij Balance – Advies, Projecten, Interim). Nette pakken, vergadertafels en papierwerk staan in schril contrast met de modderige werkschoenen, werkplaatsen en machines. Deze zichtbare verschillen duiden op cultuurverschillen binnen een organisatie en ook op de manier waarop mensen tegen vraagstukken aankijken, hoe zij besluiten nemen en hoe ze onderling communiceren. Dieter onderstreept dat het belangrijk is je hier bewust van te zijn en bruggen te bouwen tussen de verschillende lagen binnen je organisatie.  

Welke onbewuste overtuigingen spelen binnen jouw team, afdeling of organisatie?

“Subculturen zijn een afgeleide van de organisatiecultuur, maar ook van de zogenaamde ‘beroepscultuur’. Zo begrijpen experts van verschillende organisaties elkaar beter dan hun eigen  collega’s met een andere expertise”, vertelt Robert van Grunsven (consultant assetmanagement bij CMS Asset Management).

De onderliggende basisveronderstellingen, het als ‘normaal’ geachte denken en doen, zijn vaak onbewust en daardoor moeilijk te veranderen. Als je ze wel kunt duiden en daar tegengestelde overtuigingen bij benoemen, wordt het interessant om afdelingen daarop te positioneren. Zo wordt snel bespreekbaar welke basisveronderstellingen remmend of stuwend zijn bij het realiseren van de assetmanagement doelstellingen.  

Een zelfde taal helpt

Mark Brattinga (assetmanager bij Hoogheemraadschap Rijnland) geeft zijn visie op het verandertraject  bij de implementatie van assetmanagement binnen twee waterschappen. Hij beschouwt het vanuit twee perspectieven: een meer taakgeorganiseerd waterschap en een meer procesgericht georganiseerd waterschap.

Bij beide zijn de verschillende subculturen goed te duiden en vraagt het om verbindingskracht om de verschillen in basisveronderstellingen die daaruit ontstaan te kunnen delen en eventueel weg te nemen. Een ander interventiemiddel is kennisontwikkeling (training) over de afdelingen heen; een zelfde taal helpt.  

Van wens naar realisatie

Je wilt een verandering doorvoeren. Hoe pak je dat aan? Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, maar het liefst met zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Zita van Aggelen (assetmanager bij Liander): “Vroegtijdig in gesprek zijn met de omgeving, leidt tot transparantie, meer begrip en acceptatie. Ook slim organiseren helpt bij acceptatie, bijvoorbeeld verschillende organisaties die gelijktijdig hun werk uitvoeren verkleinen zo de overlast voor de omgeving”. Zulke samenwerkingsverbanden zijn uitdagend, want elk bedrijf heeft zijn eigen planning en budget.  

Zoek verbinding en haal het beste uit elkaar

Cultuurverschillen binnen en tussen organisaties haal je niet zomaar weg, maar door de verbinding te zoeken haal je het beste uit elkaar. Transparantie en dialoog, in plaats van verzuiling en debat. Het spreken van een andere taal of een verschil in overtuiging kan namelijk resulteren in gezamenlijke nieuwe inzichten waar je met gelijkgestemden niet op was gekomen.

Dit leidt tot betere assetmanagementresultaten, omdat de verschillende groepen elkaar beter leren begrijpen en dit de samenwerking bevordert.Dieter de Vroomen is consultant Asset management bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Reageer op dit artikel