artikel

Kalenderweek betwist

bouwbreed Premium 3

Kalenderweek betwist

Over de uitleg van aanbestedingsdocumenten wordt regelmatig geprocedeerd. De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland diende zich in een recent vonnis uit te laten over de vraag op welke wijze de term ‘kalenderweken’ uitgelegd diende te worden.

Aanleiding

Aanleiding voor het vonnis was een openbare Europese aanbestedingsprocedure die door een provincie werd georganiseerd. Het door de desbetreffende provincie gehanteerde gunningscriterium was de economisch meest voordelige inschrijving.

Voor een aantal kwaliteitsaspecten konden inschrijvers een fictieve korting op de aanneemsom behalen. Eén onderdeel waarop kon worden gescoord, was het eerder opleveren dan de bestekmatig voorgeschreven oplevertermijn van 12 augustus 2016. De aanbestedende dienst had daarbij in de aanbestedingsleidraad opgenomen dat het aantal dagen of weken dat het werk eerder zou kunnen worden opgeleverd, vermenigvuldigd zou worden met de in de aanbestedingsleidraad genoemde fictieve korting.

Toelichting

In de eerste nota van inlichtingen heeft de aanbestedende dienst nader toegelicht dat de beoordeling van de fictieve korting zal plaatsvinden in hele weken. De aanbestedende dienst geeft hierbij als voorbeeld dat een inschrijver die vijf weken en drie dagen eerder zal opleveren, een fictieve korting krijgt berekend over vijf weken.

Eén van de inschrijvers heeft ingeschreven met als opleverdatum zaterdag 11 juni 2016. De desbetreffende inschrijver geeft bij haar inschrijving aan dat zij daardoor recht heeft op een fictieve korting van negen weken. De aanbestedende dienst komt bij haar berekening tot acht weken. De reden daarvoor is dat de desbetreffende inschrijver acht weken en zes dagen eerder oplevert dan 12 augustus 2016.

Conclusie

De voorzieningenrechter komt, na de bekende uiteenzetting op welke wijze aanbestedingsstukken moeten worden uitgelegd, tot de conclusie dat de aanbestedende dienst op juiste en terechte gronden bij de berekening van de fictieve korting heeft gerekend met acht weken.

De voorzieningenrechter betrekt bij zijn oordeel het bepaalde in de nota van inlichtingen alsmede de bij de aanbestedingsstukken gevoegde voorbeeldberekeningen. Uit deze documenten volgt kort en goed dat voor de berekening van de fictieve korting alleen volledige kalenderweken in aanmerking genomen worden.

Aldus meent de voorzieningenrechter dat de klagende inschrijver als normaal behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver had kunnen begrijpen dat het kiezen van een opleverdatum die acht weken en zes dagen eerder ligt dan de voorgeschreven opleverdatum een korting genereert van acht weken.

Matthijs van Leeuwen, advocaat bij Severijn Hulshof advocaten

 Zaak: Uitleg aanbestedingsstukken
Behandeld door: Voorzieningenrechter rechtbank Midden-Nederland
Uitspraak: Uitleg inschrijver in strijd met aanbestedingsstukken
Zaaknummer:  ECLI:NL:RBMNE:2016:3367 

 

 

Reageer op dit artikel